Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Gästkrönika: Mats Alvesson om problemet med ledarskapsprat

"Frågan är vem som leder vem. Oftare kanske medarbetarna leder chefen än tvärtom."

Alla »vet« att ledarskap är viktigt. Närhelst något olyckligt inträffar, särskilt inom näringslivet, efterlyses mer och bättre ledarskap för att åtgärda krisen. När något går bra tillskrivs detta gärna ett gott ledarskap. Det finns en stor ledarskapsförbättringsindustri. I denna håller många som  kan åberopa kändisskap gärna föredrag. Kursarrangörer tävlar om att erbjuda kompetensutveckling så att individen blir utrustad med den rätta ledarskapsförmågan. På universitet sätter man gärna etiketten ledarskap på allt möjligt, från kurser i arbetsrätt till »hållbar utveckling«. Ledarskap säljer.
Ofta framhålls ledaren som enskild aktör. Denne förväntas leda gruppen eller organisationen. Ledaren leder, de övriga låter sig ledas – de är ledda, efterföljare.

Tankebilden är lika vanlig som missvisande. Det händer förstås att ledaren leder och de övriga följer efter. Särskilt kanske då det är fråga om kris, en stark chef (eller informell ledare)  och svaga, osäkra eller oerfarna medarbetare. Chefer och informella ledare har ofta mer att säga till om än andra – så är det närmast per definition. Men alla är med och utövar inflytande. I en undersökning av Kairos Futures/tidningen Chef svarade svenska chefer att den viktigaste feedbacken kom från – medarbetarna. Frågan är vem som leder vem. Oftare kanske medarbetarna leder chefen än tvärtom.
För att förstå ledarskap behövs det att man tar hänsyn till det sociala sammanhang där ledarskapsprocesserna äger rum. Ledarskap är inte bara en ledare som agerar och en grupp underordnade som reagerar på ett mekaniskt sätt, utan en komplex social process där alla utövar inflytande och många välmenande försök ej riktigt går hem.
En viss handling från chefens sida kan i en viss kultur uppfattas positivt som »kraftfullt ledarskap« och i en annan ses som uttryck för gammaldags auktoritär stil, vilken medför ovilja från de underlydande. För olika grupper har »ledarskap« olika innebörd och värderas olika. Inom det militära har »ledarskap«, åtminstone i »skarpa lägen«, helt andra bibetydelser än i professionella yrkesgrupper som läkare och universitetslärare, där man är van att tänka och agera självständigt.
Ofta får ledarskap en mycket vid innebörd. Vissa författare ser chefskap som en fråga om att förvalta medan ledarskap handlar om att åstadkomma förändring. Ledarskap beskrivs då typiskt som något tjusigt medan chefsskap är något byråkratiskt och trist.

De flesta chefer vill gärna se sig som ledare – och många icke-chefer efterlyser denna goda kvalitet hos chefen. Som ledare skall helst det ibland lite trista arbetslivet berikas – med visioner, stämningsskapande, positiv uppmärksamhet till medarbetarna och annat muntert. Ibland vill dock medarbetare inte utsättas för alltför mycket av mer eller mindre krampaktiga ledarskapsförsök – powerpointpresentationer av visioner och värderingar, olika teambildningsaktiviteter och andra chefsinitiativ. Det kan ta tid i anspråk och minska självständigheten. Som en person vi intervjuade uttryckte det: »De chefer som jag har haft mest besvär med är den motiverande typen – som flaxar med armarna men saknar en klar riktning«.
När vi djupstuderat en mängd chefer och observerat chef-medarbetare-samspel kan vi lugnt konstatera att det sällan fungerar som det gör i den populära managementpornografiska litteraturen. De så kallade ledarna sysslar mycket med administration och famlar ofta när man skall utöva ledarskap. Ofta har man en positiv självbild som ej helt delas av personalen.

Fakta

Mats Alvesson är professor vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet. Han har forskat i bland annat ledarskap, organisationskultur och identitet i organisationer i många år. Han är aktuell som medförfattare till böckerna Ledarskap och Understanding leadership in the real world.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se