Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Kränkande övervakning på allt fler arbetsplatser

Möjligheterna att kontrollera och övervaka medarbetare har aldrig varit större. Och det utnyttjas av arbetsgivarna. Både under och utanför arbetstid. Det visar en kartläggning av Saco som efterlyser ny lagstiftning.

− Utvecklingen går åt helt fel håll, menar Sacos ordförande Göran Arrius.

Göran Arrius.

Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) har gjort en kartläggning som bygger på djupintervjuer med fackliga representanter och HR-ansvariga med god insyn på den lokala arbetsplatsen. Slutsatsen är att det blir allt vanligare att arbetstagare utsätts för övervakning som kränker den personliga integriteten. Och övervakningen sker inte enbart på arbetsplatsen. Det förekommer också en ökad kontroll av anställdas sociala medier och fritidssysselsättningar, inte minst kopplat till medarbetarnas hälsa och motionsvanor. Vissa fritidsaktiviteter och engagemang upplevs som mer okej än andra och prioriteras då högre vid exempelvis ledighetsansökningar.

Läs även: Sportiga chefer: nej tack till överviktiga

− För var dag som går flyttas gränserna för vad som anses vara acceptabelt. Behovet av en samlad lag till skydd för arbetssökandes och anställdas integritet är akut, säger Göran Arrius.

Mikael Andersson, förhandlingschef hos Civilekonomerna, menar att det inte bara handlar om att ropa på lagstiftning. Lika viktigt som att titta på vilka behov som finns framöver är vad man kan tänkas göra nu.

Mikael Andersson.

– Och då är det viktigt att det finns en förutsägbarhet, att man hos arbetsgivaren tittar över vad man har för policy och regler och att man som arbetstagare är medveten om att den digitala utvecklingen gått fort och tänker på att exempelvis mejl och telefon kan komma att övervakas.

Läs även: Forskare om baksidan med spelifikation

Med modern teknik kan övervakning nu ske enkelt, automatiskt och billigt. Det har lett till att allt fler arbetsgivare börjat följa vad deras anställda gör på sina datorer, läsplattor och smartphones. Exempelvis sker övervakning av webbhistorik och mejlkonversationer och GPS-trackning av telefoner. Samtliga 20 intervjupersoner uppger att det förekommer någon form av övervakning av aktiviteter på dator och smartphones och att viss övervakning görs enbart för att det är tekniskt möjligt. Ett antal intervjupersoner vittnar också om att chefer använder loggböcker för att kontrollera både att man arbetar och när man arbetar. Dessutom finns en brist på nedskrivna policys och riktlinjer för vilken typ av övervakning som får göras var och när, vilket ytterligare ökar oron bland arbetstagarna.

Läs även: Bankanställda vill gå i pension tidigt

Skillnaderna är dock stora mellan olika arbetsplatser. Till exempel är det helt olika bilder som målas upp av de fackliga representanterna på en bank respektive en revisionsbyrå.

På banken förekommer generella utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering. Likaså tester av stresstålighet och logisk förmåga. Övervakningen av webbhistorik, datorprogram och mejlkonversationer är hög. Detta för att säkerställa att ingen söker efter information man inte har tillstånd för, exempelvis kolla bankkonto och sparande för vänner och bekanta. Samtliga lokaler är kameraövervakade och acceptansen för detta är hög då man upplever att övervakningen finns till för att förebygga brott och för att kunna lösa dem. Medarbetarna upplever att deras hälso- och motionsvanor övervakas via exempelvis tävlingar där medarbetarna får poäng och belöningar för olika typer av träning. Det finns en obehagskänsla kopplad till att man uppmuntras att träna mycket och att personer som är mer fysiskt aktiva får olika typer av förmåner.

På den aktuella revisionsbyrån sker däremot ingen övervakning av datoranvändande eller mail. Inte heller av in- och utpassering i lokalen eller användande av telefoner. Hälsotesterna är frivilliga och arbetsgivaren får inte ens ta del av dem.

Läs även: Bättre riktlinjer behövs för sociala medier på jobbet

Intervjupersonerna upplever att de flesta arbetstagarna inte reagerar och reflekterar över hur omfattande övervakningen är förrän de på något sätt hamnar i kläm eller i konflikt med arbetsgivaren. Den övervakning man framför allt reagerar över är den som rör sociala medier och privatlivet. En majoritet av intervjupersonerna uppger att det på något sätt förekommer övervakning och kartläggning av vad de skriver på sociala medier.

– Rent allmänt är det bra att man utanför arbetet tänker på sitt eget karriärvärde och anställningsvärde när man uttrycker sig på sociala medier. För det är sånt som inte bara kan bli en belastning hos den arbetsgivare du har nu, utan även påverka i framtiden, säger Mikael Andersson.

För åtta år sedan lämnade en statlig utredare förslag på hur en lagstiftning om integritet i arbetslivet skulle kunna utformas. Men sedan dess har ingenting hänt. Kartläggningen är Sacos sätt att försöka få upp integritetsfrågan på den politiska dagordningen igen.

− Som arbetssökande har du i dag inget att sätta emot när arbetsgivaren till exempel kräver att få ta del av dina Facebookinlägg. Det är fullständigt orimligt och måste förändras, säger Göran Arrius.

Läs även: Medarbetarna styr bilden av företaget

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se