Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Tack – men nej tack

En Novus-undersökning bland Civilekonomernas medlemmar i gruppen 45-plus visar att över 30 procent känner sig bortvalda när de söker jobb. I praktiken tvingas många därför jobba kvar på sitt jobb utan möjlighet att kunna gå vidare till en ny anställning.

Trots lagstiftning fortsätter åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad. En Novusundersökning bland Civilekonomernas medlemmar – akademiskt utbildade ekonomer i åldrarna 45-67 år – visar att 32 procent upplever diskriminering på grund av ålder i arbetslivet. Eftersom det är låg arbetslöshet bland Civilekonomernas medlemmar avses med åldersdiskriminering i arbetslivet att man inte anställts för ett arbete man sökt eller att man inte blir kallad till en anställningsintervju. Man blir alltså bortvald på grund av faktorn ålder när man söker jobb.

– I praktiken innebär åldersdiskrimineringen att anställda blir inlåsta på sina jobb, säger Ulrika Wallén, utredare på Civilekonomerna.

Åldersmässigt startar den upplevda diskrimineringen vid medelåldern 48 år. Den är också mer vanligt förekommande i den äldre gruppen 56-67 år. I övrigt är den mer vanlig i storstäder, särskilt i Stockholm, och mest förekommande i privat sektor. De mest utsatta branscherna är media/finans /IT/konsult.

– Tecknen på åldersdiskriminering är ofta subtila. Avsaknad av vettig återkoppling varför man inte kom på intervju är ett exempel.

I undersökningen tycker flertalet att chefer är den grupp i samhället som har störst ansvar för att motverka åldersdiskriminering. Det handlar om ett ledarskap där chefer arbetar med värderingar och attityder – kulturen och tankesätt i organisationen.  

– Civilekonomerna anser att senior kompetens är en resurs som skapar stor nytta för verksamheter och samhället i stort. Åldersdiskriminering bromsar både individens och företagens utveckling och innebär ett enormt slöseri med kompetens, säger Ulrika Wallén. 

Så här vill Civilekonomerna stoppa åldersdiskrimineringen: 

Förmdomsfri rekryteringsprocess: Genom att använda anonymiserade ansökningar för arbetsgivare och rekryterare skapar vi bättre förutsättningar för en fördomsfri rekrytering. 

Få in värderingar i kollektivavtalen: Kollektivavtalen behöver utvecklas för att omfatta även värderingar för att vi tillsammans med arbetsgivarorganisationerna ska kunna arbeta för att senior kompetens inte slösas bort. 

Utbilda cheferna: Chefer behöver ha befogenheter och tid för värdegrundsarbete samt erbjudas utbildning inom området. 

Gör det lättare att anställa 45 plus: Den särskilda löneskatten för äldre avskaffades från och med 1 juli 2019. Vi är mycket positiva till lagförslaget som syftar till att underlätta för dem som vill arbeta efter 65 år. Nu är det dags att även skapa incitament för arbetsgivare som vill anställa 45 plus. 

Företagen måste ändra strategi: Sverige är bland de sämsta i världen på att rekrytera seniora medarbetare. För att klara framtiden är det hög tid att rekrytering av senior arbetskraft blivit en självklar del i företagens strategi. 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se