Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Lee Wermelin, ordförande Civilekonomerna och Sofia Larsen, ordförande Jusek.

”Nytt förbund skapar unik möjlighet”

Civilekonomerna och Jusek har beslutat verka för att bilda ett nytt fackförbund som ska organisera de båda Sacoförbundens medlemskategorier. Det nya förbundet skulle samla över 130 000 medlemmar och bli Sveriges åttonde största fackliga organisation.

– Civilekonomerna och Jusek delar värdegrund och facklig ideologi. Ett nytt förbund skapar en unik möjlighet att åstadkomma medlemsnytta, innovation och inflytande på riktigt, säger Lee Wermelin, Civilekonomernas ordförande.

Akademikerförbunden Civilekonomerna och Jusek tillhör redan i dag de större Sacoförbunden. Civilekonomerna organiserar ekonomer och har omkring 44 000 medlemmar. Jusek organiserar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare och samlar närmare 90 000 medlemmar. Ett nytt förbund skulle därmed representera över 130 000 medlemmar, i privat och offentlig sektor.

De båda förbundsstyrelserna har nu fattat inriktningsbeslut om att verka för att bilda ett nytt, gemensamt förbund för de viktiga och attraktiva akademikergrupperna som Civilekonomerna och Jusek organiserar.

– Omvärlden och våra medlemmars behov förändras snabbt. Genom att bilda ett nytt förbund samlar vi kraften i våra organisationer. Tillsammans blir vi näst största förbund i Saco och en stark röst för våra medlemsgrupper. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa verklig medlemsnytta, säger Sofia Larsen, Juseks ordförande.

Den svenska modellen bygger enligt Lee Wermelin på att arbetstagare är välorganiserade. Det har varit en framgångsfaktor för Sverige. Men många unga ser inte nyttan med facket och nya anställningsformer utmanar traditionella sätt att organisera arbetsmarknaden. 

– När Civilekonomerna och Jusek bildar ett nytt större förbund kan vi vara med och driva fram den nödvändiga moderniseringen.  

Det inriktningsbeslut som förbundsstyrelserna har fattat ska nu beredas vidare gemensamt och presenteras för respektive fullmäktige, förbundens högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsernas ambition är att den nya organisationen ska kunna bildas före 2019 års utgång.

Medlemskapet i Civilekonomerna med alla förmåner och erbjudanden kommer under processens gång att löpa på precis som vanligt. 

– När det nya förbundet har bildats kommer fokus tydligt ligga på att ytterligare stärka medlemserbjudandet genom att utveckla nya tjänster och ge dig som medlem tillgång till Sveriges vassaste professionella nätverk, säger Lee Wermelin. 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se