Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

”Ledarskapet avgörande för arbetsmiljön”

Ekonomer är nöjda med sina liv och känner hög arbetstillfredsställelse. Samtidigt vacklar den psykiska hälsan visar en undersökning från förbundet. Här förklarar förbundets utredare Ulrika Wallén varför hon är oroad över resultaten.

Undersökningen om hur civilekonomer i Sverige mår gjordes i samband med Civilekonomernas löneenkät 2017. Ur svaren framgår att medlemmarna både känner framgång i jobbet och livet i stort samtidigt som det psykiska välbefinnandet är lågt. 

Läs mer på tidningen Civilekonomens sida om stresssignaler

Hur går det ihop?

– Det här är vår tids karriärmänniska i ett nötskal. Man känner framgång i jobbet och livet i stort men tappar kollen på balansen. 

På vilket sätt framgår att civilekonomer mår
psykiskt dåligt?

– Det uppmätta psykiska välbefinnandet bygger på svar från 12 frågor som summeras till poäng enligt en internationellt etablerad metod, GHQ-12. Frågor som ställs är bland annat om man haft svårt att sova och kunnat koncentrera sig på det man gör. Ett typiskt normalvärde enligt GHQ-12 ligger kring 10,76. För våra medlemmar hamnar siffran på 14,07. 

En hög siffra med andra ord? 

– Ja, siffran anses ligga över gränsvärdet för psykiatriska problem och är därför oroväckande. 

Vad är orsakerna till det låga psykiska välbefinnandet? 

–Det är tydligt att problemen med psykisk ohälsa behöver angripas på flera plan. Civilekonomerna anser att ett utvecklat ledarskap är en av nycklarna. Ledarskapet är avgörande för organisationers psykiska arbetsmiljö. Uppdragen och arbetsuppgifterna förändras och blir mer komplexa, vilket ställer nya krav på ledarskapet. 

Hur tänker förbundet arbeta med frågan?

– Det behövs en ständig diskussion om styrning och ledning samt om hur arbetslivet är organiserat. Det är viktigt att utgå från vad organisationen ska åstadkomma och vilka som ska utföra arbetsuppgifterna.

Behöver kollektivavtalen skärpas?

– När det gäller kollektivavtalen arbetar vi med att få in att det är viktigt med en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagarna,  avseende till exempel tillgänglighet och arbetstider. Frågan om ett utvecklat ledarskap för ett bättre arbetsliv är därför central för Civilekonomerna.

Fakta:

Undersökningen om hur civilekonomer i Sverige mår gjordes  i samarbete med forskare vid Högskolan Kristianstad och Linköpings universitet. Antalet respondenter som svarade på forskarnas frågor uppgick till 9 000.

Lästips!

Läs förbundets guide med tips och råd kring hälsa och balans i arbetslivet. Guiden hittar du under fliken Broschyrer & guider på civilekonomerna.se 

 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se