Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
val fullmäktige civilekonomerna

Fullmäktigevalet 2019 – kandidaternas presentationer

Nu är röstningsförfarandet till Civilekonomernas fullmäktige avslutat. Här nedan kan du läsa om de medlemmar som kandiderade den här gången.

Nu är omröstningen till höstens fullmäktige stängt. Men du kan läsa om kandidaterna som nominerades till höstens fullmäktige. Nedan hittar du alla kandidaterna och deras personliga presentationer.

Nu utses 45 ledamöter som representerar de ordinarie medlemmarna. De 10 studerandeledamöterna utses senare av Studerandeutskottet.

Så går valet till
Civilekonomerna har tre valkretsar; Götaland, Svealand och Norrland. Valberedningen upprättar en kandidatförteckning per valkrets och kandidaternas placering i förteckningen bestäms genom lottning. Varje valkrets har tre grundmandat. De återstående 36 mandaten fördelas proportionellt mot antalet röstberättigade i valkretsen. Alla som var ordinarie medlemmar den 28 februari 2019 har rätt att rösta. Den som är röstberättigad kan rösta på högst fem kandidater. Man kan rösta på kandidater i alla valkretsar.
De som inte får ordinarie plats i fullmäktige står kvar som ersättare inom valkretsen. Röstningen sker via civilekonomerna.se/val. Du loggar in med ditt personnummer, 12 siffror.
Sista dagen att rösta är den 31 maj 2019. Fullmäktige sammanträder vartannat år. Vid varje fullmäktige väljs förbundsstyrelsen. Val till fullmäktige hålls vart fjärde år. 

Här nedan följer kandidatpresentationerna, i bokstavsordning sorterad i valkretsar.

Svealand
Martin Riis 26, Upplands Väsby
Kandidatexamen i företagsekonomi, Stockholms universitet. Viktiga frågor: Genomföra sammanslagningen mellan Civilekonomerna och Jusek, lika lön för lika arbete, underlätta arbetet för lokala förtroendevalda och få fler intresserade av rollen som förtroendevald. Arbetar idag med stöd till förtroendevalda inom Saco. Har god förståelse för framtida utmaningar som medlemsrekrytering, den svenska modellens framtid och att få medlemmar att engagera sig.

Patrick Amofah 41, Stockholm
Master i företagsekonomi, marknadsföring 2005-Luleå Tekniska Universitet. Är hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten och leder ett EU-projekt om sysselsättningskrav i upphandling. Har tidigare varit nationell samordnare för olika arbetsmarknadsprogram på Arbetsförmedlingens huvudkontor. Ingår i styrgruppen för Trafikverkets regeringsuppdrag om sysselsättningskrav. Mina fokusfrågor: Kompetensförsörjning, integration och mångfaldsfrågor samt jämställdhet och jämlikhet.

Stefan Melin 58 , Stockholm
Jag jobbar på Mitel som telekomsäljare till företag,  och har varit i  branschen i 35 år. Jag är miljöansvarig för Mitel i Sverige. Jag driver också en mindre skidskola med syfte att ge barn, som normalt inte kommer i kontakt med vinteridrotter, möjlighet att lära sig åka skidor. Mina fackliga intressen är organisation, ledarskap och jämställdhet. Jag är verksam i vår lokala klubb som kassör, är skyddsombud och har suttit i fullmäktige som suppleant den senaste mandatperioden.

Matilde Martinez 33, Örebro
Civilekonom och Experiskonsult, just nu på GKN ePowertrain. Hjärtefrågor:
– Att arbetsgivare kan säga upp en anställd under provanställning, utan att behöva ge skälig grund eller förklaring, med endast 2-veckors uppsägningstid ska inte få existera eller ändras.
– Psykisk ohälsa bland ekonomer, hur kan vi stötta medlemmar under exempelvis pågående fackliga förhandlingar, tvister eller varsel?
”Facket = finns där för mig” är känslan och visionen jag vill arbeta med.

Daniel Palm 48, Uppsala
Är controller på Uppsala universitet. Läste till civilekonom i Uppsala, med inriktning mot management och miljöredovisning. Har tidigare arbetat på bl.a. Finansdepartementet, UD och Ekonomistyrningsverket. Fullmäktigeledamot sedan 2003 och är ledamot i den lokal-lokala Saco-styrelsen på universitetsförvaltningen. Vill verka för större rörlighet mellan arbetsmarknadens sektorer, balans mellan arbetsliv och fritid samt bra utvecklingsmöjligheter för alla civilekonomer.

Läs också: Civilekonomerna och Jusek avser att bilda ett gemensamt förbund

Tomas Calming 55, Trångsund utanför Stockholm
Examen från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning International Business och Information Management. Har jobbat inom IT Telekom i Schweiz, Sverige, USA och Österrike som bl.a. affärsutvecklare, ekonomichef, CFO och nu som business controller. Förtroendeuppdrag; först studerandekontakt på HHS, sen styrelseledamot, numera som fullmäktigeledamot och internrevisor. Tycker utbildningskvalitet, vidareutbildning och internationell gångbarhet är viktigt.

Annika Kristoffersen 31, Solna
Verksamhets- och organisationsutveckling är frågor som jag brinner för. Jag har sedan jag studerade företagsekonomi med inriktning mot organisation sett vikten av dessa frågor. Arbetar idag med kompetensutveckling och utbildning på OKQ8 Scandinavia. För mig är det viktigt med hållbara organisationer med engagerade medarbetare.
Jag vill att förbundet ska arbeta mer med nätverk, livslångt lärande med stöd för att komma vidare i karriären och för en jämställd arbetsmarknad.

Mai Truong 44, Södertälje
Sourcing Manager på läkemedelsföretaget AstraZeneca och ledamot i Akademikerföreningen vid AZ Södertälje. Var ordförande för Akademikerföreningen vid AZ Södertälje på heltid från feb 2015 till feb 2018. Vill att förbundet ska arbeta för livslång kompetensutveckling, anpassa servicen till individen, är proaktivt till förändringar och framtida trender på marknaden samt utveckla samarbetet mellan den lokala fackföreningen och centralförbundet.

Robert Gustavsson 60, Solna
Civilekonom från Göteborgs universitet med lång erfarenhet från olika positioner och organisationer. Jag har också haft förmånen att få arbeta utomlands och fått ett stort stöd av Civilekonomerna i samband med avtalsskrivande.
I dag är jag 60 år och vill arbeta för att Civilekonomerna påverkar arbetsmarknaden såatt den kunskap som finns hos civilekonomer över 50 tas till vara. I USA kan man bli president vid 70+ i Sverige kan man bli arbetslös vid 50+ det skall vi ändra på.

Hatem Allam 52, Järfälla
Corporate Financial Controller på Ericsson i Kista. Examen Kairo universitet 1984, inriktn redovisning. Arbetat på Ericsson i 28 år som redovisningsekonom, projektcontroller, marknadsekonom och nu med koncernrapportering. Ledamot i Akademikerklubben Ericsson Stockholm i 12 år. Fullmäktige sedan -08. Vill att förbundet fortsätter driva kvalitetsutveckling och säkring inom utbildningen, ökad efterfrågan på civilekonomer, bättre förutsättningar och förbättrade anställningsvillkor. 

Towe Sävenmark 45, Stockholm
Affärsutvecklare hos Nordea. Jag kandiderar för att bidra med erfarenheter att ta Civilekonomerna in i framtiden, organisation som yrkeskår. Fortbildning för att matcha efterfrågan och ständiga kunskapslyft för att hänga med är nödvändiga. Idag saknar jag interaktion oss medlemmar emellan. Civilekonomerna ska vara en självklar plattform där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Ett medlemskap i Civilekonomerna ska vara en självklarhet. För det är SÅ värt det!

Petter Söderblom 37 år, Nyköping
Jag jobbar med politik sedan 2011 och är bland annat ledamot i Regionstyrelsen i Sörmland och i Kommunstyrelsen i Nyköping. Ledamot i Civilekonomernas fullmäktige sedan 2009. Magisterexamen i matematikekonomi från Karlstad universitet och tidigare ordförande för riksorganisationen för ekonomistudenter, S.E.R.O.
Civilekonomerna står mitt i en spännande utvecklingsresa där jag anser att positioneringen av det nya förbundet är en väldigt viktig fråga att jobba med.

Rolf Dickson Könberg 54, Kungsängen
Egen företagare inom fastighetsutveckling och etableringsstöd/lokalförsörjning. Haft ledande roller inom kommunikation, bl a på Lernia, och fastigheter, bl a på Centrumutveckling och Cornerstone. Förbundsstyrelsen 1984-2005, 1997-2005 som vice förbundsordförande och fullmäktige 2011-15. Ordf i S.E.R.O. 1985-86. Jag vill verka för internationellt konkurrenskraftig utbildning och för ytterligare utveckling av det i grunden utmärkta stödet till våra egna företagare.

Läs också: Det första steget mot ett nytt gemensamt förbund är taget

David Bäckman 36, Stockholm
Magisterexamen inriktning redovisning och finansiell styrning. Gick från redovisningsansvarig till business controller. Sen till IT och business intelligence. Arbetar nu som IT-konsult och hjälper organisationer att få ännu mer värde ur sina IT-investeringar, samt stödjer med praktisk effektivisering. Brinner sedan studietiden för utbildningsfrågor och vill att Civilekonomerna hjälper och stödjer ekonomer med att lära sig ny teknik och nya verktyg.

Hanna Karvinen 46, Södertälje
Stabscontroller på projekt Ostlänken, Trafikverket. Kandidatexamen i både Informatik och i Finansiell Företagsekonomi på IT-ekonomprogrammet i Halmstad. Magisterexamen i Finansiering på Södertörns Högskola. Aktiv i Saco-styrelsen 2009–2011 och med i Civilekonomernas Fullmäktige sedan 2011. De områden som jag tycker är viktiga och vill gärna vara med och påverka är bland annat rättvis lönesättning, förbättrade anställningsvillkor och utbildningsfrågor.

Kasewa Dabagh Celepli 40, Haninge
Civilekonom & master i logistik som främst jobbat med förändrings- & kvalitetsledning och ledningsgruppsutveckling. Viktiga frågor för Civilekonomerna att bevaka är löne- och kompetensutveckling samt arbetsmiljö. I många år har psykisk ohälsa ökat. Därför anser jag det är av stor vikt att se över vad medlemmar erbjuds i form av kurser, rehab och försäkringar men främst ska förbundet påverka arbetsgivare till arbetstider och aktiviteter som gynnar de anställdas hälsa.

Lennart Strand 45, Järfälla
Jag är intresserad av frågor som gäller ökat erfarenhetsutbyte mellan medlemmar.

Johan Borgstedt 41, Västerås
Civilekonomerna har varit ett fantastiskt stöd för mig i med och motgångar. Mitt sätt att ge tillbaka är genom engagemang. Jag brinner för demokrati, jämställdhet och ledarskap och dessa frågor kommer vara mitt fokus i fullmäktige. Jag är verksam i besöksnäringen och arbetar idag med affärsutveckling för Benchmarking Alliance där jag också sitter i styrelsen. I min bransch är ”hållbarhet” i fokus vilket jag tror kommer vara avgörande för oss alla om vi vill ha en framtid. 

Lars Sporrong 41, Stockholm
Förtroendevald på min arbetsplats och företräder ekonomer men också andra akademiker. Jag tycker att det är viktigt att våra Sacoförbund kan ge ett bra stöd till det lokala fackliga arbetet på arbetsplatserna. Det ska kännas att det lönar sig och är värt pengarna att vara med i facket och en fungerande lokal närvaro är en viktig del av det.
När jag inte jobbar med mitt vanliga jobb eller som förtroendevald håller jag på med bland annat politik, scouting och träning. 

Hedvig Vanerell 37, Järfälla
Ek. mag. inr marknadsföring, Stockholms universitet. Varit PR-konsult på en av landets äldsta PR-byråer, marknadschef på svenskt startup-bolag. Arbetat med internkommunikation på Collectum. Engagerad i förbundet i olika roller sedan 2005; student, nyexad, yrkesverksam, mellan anställningar, chef, föräldraledig och fullmäktigeledamot. Vill att förbundet aktivt ska verka för att förbli ett modernt förbund och vara en naturlig trygghet för ekonomer i samtliga livsskeenden.  

Helena Lindgren 56, Järfälla
Jag har varit fackligt aktiv, mer eller mindre, de senaste 30 åren i mitt arbete på några olika arbetsplatser inom bank- och finans. Vikten av facklig närvaro i arbetslivet har blivit större med tiden för att värna en trygg och psykosocial hög nivå. Det är viktigt att facket arbetar för att yrkeslivet är sunt och hälsosamt, kan erbjuda kompetens- och  ledarskapsutveckling. Det fackliga arbetet erbjuder demokratiska möjligheter till inflytande i sin vardagliga miljö.

Valdis Vilemsons 61, Uppsala
Nu går Civilekonomerna in i en ny fas, som jag starkt sympatiserar med och vill medverka till. Lön och pension blir viktiga frågor även i framtiden liksom att fackliga organisationer kommer att vara än mer betydelsefulla för dem som är 55+. Själv har jag verkat i bank i 40 år både som chef och specialist, i kärnverksamhet och stödfunktioner och vet att mångfaldens motsats är enfald. Sedan 10 år tillbaka arbetar jag med säkerhet, framför allt informationssäkerhet.

Mattias Löttiger 37, Stockholm
Kandiderar för omval. Mitt engagemang i Civilekonomerna började redan första dagen av min tid som student. Idag arbetar jag med med kollektivavtalsutredningar på Fora och har även tidigare erfarenhet från Collectum. Frågor jag värderar högt är jämställdhet och psykosocial arbetsmiljö. Läs mer om min bakgrund på LinkedIn.com/in/lottiger

Seref Kulbay 41, Skärholmen
Civilekonom med internationell inriktning. Har jobbat utomlands med export i flera år  och driver nu eget inom bygg och bemanning för Blackstone Group. Vill att förbundet fokuserar sitt arbete kring kompetensutvecklingsfrågor. Viktiga frågor för mig är arbetsmiljö och hållbart samhälle. 

Conny Larsson 40, Kungsängen
Åren som arbetsplatsombud inom SACO-S har synliggjort Civilekonomernas betydelse på lokalt plan och under mina senaste år som nationell projektledare inom inkludering, mångfald och kompetensförsörjning synliggörs nu åter den nationella betydelsen förbundet har. Mitt engagemang är en helt naturlig fortsättning för mig efter tiden i Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation. Jag hoppas nu få möjlighet att vara med och stötta och utveckla i den viktiga period som nu följer.

Norrland
Johan Delleskog 47, Gävle
Civilekonom, jobbar som skattehandläggare på Skatteverket sedan 2012. Den fråga som jag tycker är aktuell att driva är löneutvecklingen inom offentlig sektor. Medarbetare med erfarenhet och kompetens halkar lönemässigt efter de som kommer in som nyanställda vilket leder till att erfaren personal slutar. Jag vill verka för att arbetsgivaren utgår från kompetens och erfarenhet när lönerna sätts.  Vi måste få kvalificerad personal att vilja stanna kvar.

Peter Sjöbom 55, Njurunda
Civ ek, beteendevetare samt leg gymnlär. Varit verksam både inom privat och offentlig verksamhet bla som VD/koncernchef, ek chef, adm chef och lärare. Egenföretagare sedan 80-talet. Lång erfarenhet av styrelsearbete. Är aktiv fullmäktigeledamot som både motionerar och debatterar. Verkar som huvudskyddsombud, i Akademikerföreningens styrelse och som förhandlare. Vill fortsätta verka för samverkan arbetsliv och universitet, mentorskap samt skyddsfrågor och egenföretagande.

Björn Pettersson 39 , Bollnäs
Civilekonom och Fastighetsingenjör, tidigare arbetat inom en mängd olika yrkesområden och positioner, erfarenheter av offentlig och privat sektor, samt även eget som konsult.
Jag vill med min kandidatur verka för ökat medlemsantal och medlemsaktiviteter i hela Sverige, effektivisera förbundets organisation och skapa goda förutsättningar för Civilekonomerna att fortsätta utveckla och driva sin verksamhet för medlemmarna.

Eva Hultgren 57, Gävle
Examen från internationella ekonomlinjen/franska i Uppsala 1986, följd av College of Europe, EU-utbildning i Belgien. Efter några år som controller inom industri och landsting växlade jag till politikområdet hållbar regional utveckling i Region Gävleborg. I många år var jag här EU-strateg och idag arbetar jag med tillväxtmedel. Jag har flera fackliga roller lokalt och är ordförande i Saco-rådet. Ett hållbart arbetsliv och personlig utveckling, är frågor som engagerar mig.

Mikael Åkerström 50+, Hudiksvall
Mångårig förhandlingserfarenhet inom inter/nationell försäljning och inköp, samt lokal fackliga förhandlingar.
Allt viktigare att locka och behålla kompetens ur ett vidare genusperspektiv.
Pensionsavsättning till våra yngre medlemmar blir allt viktigare.

Götaland

Alexia Leosdotter 41, Partille
Heter jag. Jag har bred kunskap inom ekonomi och 13 år bakom mig. Både som anställd tjänsteman, som uthyrd konsult och som egenföretagare. Jag känner att jag därför kan se ur olika perspektiv och komma med värdefull input. Frågor jag brinner för särskilt är hur vårt arbete påverkar vår arbetsmiljö och välbefinnande ur ett digitaliserings perspektiv. Likaså ur företagarsynpunkt, vi behöver fler företagare i Sverige och ett starkt förbund att vägleda dem. 

Marie Hult 57, Nävlinge
Ekonom och jurist med påbyggnad psykologi, språk och statskunskap.
Personuppgiftsincidentkoordinator på Skatteverket Kristianstad. Sitter i fullmäktige och valberedningen för Civilekonomerna.
En utmaning i närtid är sammanslagningen av Civilekonomerna och Jusek där vi möter nutidens ekonom med dubbelkompetenser inom flera ämnesområden. En viktig fråga är fortbildning under hela yrkeslivet oavsett ålder. Det ska ge attraktivitet även för en yrkeserfaren ekonom med livserfarenhet.

Jonas Thörnfeldt 37, Visby
Jag har engagerat mig i Civilekonomerna sedan första året på min utbildning som Studentrepresentant och studentfullmäktigeledamot. Jag ser Civilekonomerna som en viktig del för att se till ekonomers intressen och är gärna delaktig i det arbetet. Jag har varit drivande i att starta en akademikerförening på min arbetsplats där jag varit ordförande under de senaste två åren bredvid mitt arbete som Controller.

Viveca Bertelsen 63, Göteborg
Controller i ett kommunalt bolag inom Göteborg Stad och är parallellt med det aktiv i vår lokala och koncerngemensamma fackliga verksamhet sen 12 år tillbaka. Är också arbetstagarrepresentant i moderbolaget Framtiden AB samt i Stadshus AB.  Vill verka för att skapa bra villkor och ett hållbart arbetsliv för olika skeden i yrkeslivet. Genom ett fackligt engagemang finns möjlighet att påverka och forma i ett tidigt skede när förändringens vindar influerar nya sätt att arbeta.

Paul Stålhane 63, Malmö
Jag arbetar som ombudsman på Sveriges Läkarförbund sedan 2010-01-01. Dessförinnan var jag under 11 år SACO-ordförande på Universitetssjukhuset i Lund. Jag är mycket välutbildad beträffande arbetsrätt och arbetsmiljö. Jag representerar Civilekonomerna i Region Skåne och Skånes Universitetssjukhus där jag har rollen som kassör. Hjärtefrågan för mig är att få ett centralt %-avtal om lönepotten att förhandla om.

Carl Johan Johansson 43, Malmö
Som Fullmäktigeledamot vill jag samverka och påverka till att förbundet ska driva medlemmarnas frågor och intressen inom digitalisering, ökad mångfald samt hållbart arbetsliv. Till vardags jobbar jag sedan 2008 inom E.ON-koncernen i Malmö med arbetsmiljö och IT och har varit fackligt engagerad sedan 2014, nu som ordförande i Akademikerföreningen. Har tillhört Civilekonomernas fullmäktige sedan 2015.  Är i grunden utbildad IT-ekonom / Civilekonom från Högskolan i Halmstad.

Läs också: Det gränslösa arbetslivet är nästa stora utmaning

Pia Hutha 47, Helsingborg
Verksamhetskonsult, bor i Helsingborg och har mitt ursprung i Göteborg. För mig är det viktigt att förbundet utöver traditionella fackliga frågor (löner, pensioner etc) fokuserar på allas lika värde. Oavsett kön, ålder, kultur, sexuell läggning eller familjesituation ska alla ha lika möjligheter i arbetslivet. En annan prioriterad fråga är en rimlig balans mellan arbete och fritid. Personlig utveckling i form av seminarier, webinarier och nätverkande är andra fokusområden.

Anette Mattsson 54, Göteborg
Ekonom och på Chalmers Bibliotek sedan 1989. Jag vill att förbundet skall arbeta för bättre förutsättningar, kvalitetsfrågor och bättre arbetsvillkor för medlemmarna. Möjligheten skall ökas för oss att påverka i arbetslivet och skapa bra villkor på arbetet. Är civilekonom och har läst internationell ekonomi. Lång erfarenhet av styrelsearbete som kassör, styrelsemedlem och ordförande. Jobba med människor och relationer är min främsta prioritet. Jag är ambitiös och noggrann.

Spira Punos 52, Norrköping
Civilek med mag.ex. i företags- och nationalekonomi och ekonomisk statistik.  Mer än 30 år i olika roller i privat och offentlig sektor: Redovisningsekonom, ekonomiansvarig, försäljningschef, -direktör,  projektledare, styrelseledamot. Nu expert på Migrationsverket, Funktion för fonder som förvaltar AMIFs EU-medel. Tror på min talang, kapacitet, vilja och starka drivkraft att utveckla förbundet. Brinner för arbetsmiljöfrågor och mot alla typer av diskriminering i arbetslivet. 

Daiva B. Håkansson 44, Kalmar
Är människors behov och verksamhetsbehov inom en och samma organisation en motsättning, eller kan de två verka i symbios och bli förutsättningar för varandra?
Vi lever i en spännande tid som präglas av förändring. Även om den hyser osäkerhet, inbjuder den oss till nya tanke- och arbetssätt. Jag är civilekonom med internationella erfarenheter från näringslivet och den offentliga sektorn. Engagerar mig gärna i arbetsmiljödebatt och främjar utvecklingen av balans i livet.

Kenneth Wigrund 64, Stenstorp
Civilekonom inriktning ekonomistyrning, marknadsföring och Logistik. Tidigare koncernordförande för Akademikerna AB Volvo. Brinner för att Civilekonomerna ska hitta sätt att få mer direkt och löpande kommunikation med enskilda medlemmar och fackklubbar. Exempelvis genom att skapa digitala forum där medlemmar kan byta yrkeserfarenheter med varandra och de främsta forskarna i ämnet. Tror att detta även kommer att attrahera fler medlemmar.

Atli Atlason 56, Oskarström
Entreprenör från Island som bott i Sverige i över 20 år. MBA från USA och yrkesliv mest inom pappersbranschen – hygienpapper. Driver Papperskedjan och brinner för egenföretagare och ser gärna mer stöd från förbundet till oss som driver eget.  Hur kan förbundet hjälpa öka intäkter eller sänka kostnader?  Samma arbete som görs för vanliga medlemmar.  Jag stöttar ordförande Lee Wermelin 100 % med förbundets värdegrund och arbete för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden.

Gabriella Karlsson 56, Norrköping
Det känns spännande och fräscht att vi kraftsamlar tillsammans med Jusek. Jag tror att det kommer att bli ett dynamiskt nätverk där vi tillsammans kommer att ha Sveriges vassaste kompetens samlat. En bred och kompetent medlemsbas ger oss en enorm styrka att kunna påverka. Men det kommer också att innebära tillgång till ännu fler eftertraktade medlemserbjudanden för medlemmarna. Framtiden är ljus för Civilekonomerna! https://se.linkedin.com/in/gabriellakarlsson 

André Jawahiri 34, Göteborg
Jag vill verka för; Kompetensutveckling i en tid där vi går alltmer mot digitalisering & automatisering. Karriärutveckling – hur kan Civilekonomerna med sitt fantastiska nätverk supportera det. Lön baserat på kompetens & prestation oberoende av kön & härkomst. MSc vid Högskolan i Borås med erfarenhet från 7 olika roller inom redovisning & controlling i mer än ett dussintal verksamheter på STL, SJR, Coor, Adecco och Volvo. Är idag Senior/Global Business Controller på Volvo.

Jolanta Seberbrink 61, Göteborg
Magisterexamen inom redovisning o revision på Handels i Göteborg är nu projektcontroller på Västtrafik AB. Har arbetat som ekonom på alla nivåer från redovisning till administrativ chef. Sedan sex år tillbaka representerar jag personalen i styrelsen för Västtrafik AB, är vice ordförande i Sacoklubben, försäkringsinformatör samt deltar på MBL-möten. Jag önskar mer fokus på särbehandling och mobbning på jobbet. Många som drabbas vet inte vart de skall vända sig. 

Mia Stuhre 53, Visby
Brinner för kommunikationsfrågor och även känslan av samhörighet. Jag tycker det är viktigt att Civilekonomerna syns även för oss ekonomer som inte bor i någon större stad eller arbetar på en större arbetsplats. Förbundet spänner över så många yrken och arbetsplatser, vilket är viktigt att visa upp för att medlemmarna ska känna igen sig. Jag är kommunanställd sedan snart tio år tillbaka och mitt uppdrag är att vara projektledare för Almedalsveckan

Carina Magnusson 55, Listerby
Jag är egenföretagare, bor och är verksam i Korsanäs i Ronneby kommun i Blekinge Län. Jag har varit medlem i Civilekonomerna sedan år 2003 och brinner för frågor som kan påverka små och medelstora företag. Jag arbetar som redovisningskonsult till mindre företag men också som ekonomisk förvaltare till bostadsrättsföreningar. Jag sitter med i olika styrelser och är intresserad av styrelsefrågor.

Pernilla Broberg 38, Sölvesborg
Bor i Hörvik, på Listerlandet. Docent i redovisning/revision (företagsekonomi) vid Linköpings universitet. Jag undervisar framför allt i revision, redovisning och metod på Civilekonomprogrammet och träffar många studenter (blivande civilekonomer) i samband med deras examensarbete. Min forskning handlar bl.a. om professionalitet samt om hur arbetsuppgifter och arbetsplatser påverkar välmående och kvalitet. Det är inom dessa områden jag vill engagera mig i förbundet.  

Göran Gustafsson 62, Göteborg
Jag är anställd i eget bolag sedan 2018 och arbetar som ekonomikonsult. Jag tog examen vid Handelshögskolan i Göteborg 1980 och har erfarenhet av anställning i industriföretag bl. a ESAB. Jag har arbetat som controller och ekonomichef. Har varit ordförande för akademikerklubben på ESAB. Jag tycker det är viktigt att driva frågor som kompetensutveckling och stöd till medlemmar som drabbas av t ex driftsinskränkning. Kvaliteten på utbildningen är en nyckelfråga.

Izet Damjanovic 59, Helsingborg
Jag är civilekonom och arbetar som redovisningsansvarig på en av Helsingborgs stads förvaltningar. Jag ser två frågor som jag tycker är särskilt viktiga att lyfta fram. Den första är att få till stånd att civilekonomtiteln blir en skyddad yrkestitel. Den andra är att jag välkomnar den föreslagna bildningen av ett gemensamt förbund med Jusek då det kommer ge oss bättre möjligheter att kunna påverka i de stora frågorna – framförallt gällande medlemsnytta och inflytande.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se