Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Diplom. Foto: Marie Lindgren

Beställ ditt diplom!

Som yrkesverksam medlem kan du beställa ditt Civilekonomdiplom som visar att du enligt svensk praxis kan kalla dig civilekonom. Det är inget officiellt dokument då titeln inte är skyddad. Inte desto mindre är diplomet efterfrågat.

– Bland dem som just blivit klara med utbildningen är efterfrågan extra stor. Även om det inte är ett officiellt dokument så tycker många att det är kul att kunna visa upp ett diplom, säger Dorota Lyszczynska-Nadesu, som tar emot beställningar och sköter utskick av diplomet på förbundet.

Civilekonomdiplomet förutsätter medlemskap och fullbordad ekonomutbildning. Medlemmar som hunnit börja jobba men som inte är klara med studierna har inte möjlighet att få diplomet.

Intresset för diplomet märks även bland medlemmar som kommit en bit i karriären berättar Dorota Lyszczynska-Nadesu. Några är dock osäkra om de har rätt till ett diplom.
– Osäkerheten kan grunda sig på att de har en äldre ekonomutbildning eller att de har en lite ovanlig inriktning. Men vårt svar är tydligt: Är du yrkesverksam och klar med utbildningen så har du rätt till diplomet!

Fakta

Civilekonomdiplomet
Vem kan få:
Yrkesverksamma medlemmar som är klara med ekonomutbildningen (lägst kandidatexamen på 180 högskolepoäng, varav 90 poäng ska vara i ett ekonomiskt ämne, vid svenskt lärosäte eller motsvarande utländskt lärosäte).
Hur: Beställ på registret@civilekonomerna.se.
Språk: Finns på svenska och engelska.
Format: Papper eller digitalt som PDF.
Kostnad: Ingen

Mer på civilekonomen.se