Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Beställ ditt civilekonomdiplom!

Som yrkesverksam medlem kan du beställa ditt civilekonomdiplom som visar att du enligt svensk praxis kan kalla dig civilekonom.

Bland dem som just blivit klara med utbildningen är efterfrågan extra stor. Även om det inte är ett officiellt dokument så tycker många att det är kul att kunna visa upp ett diplom. civilekonomdiplomet förutsätter medlemskap och fullbordad ekonomutbildning. 

Medlemmar som hunnit börja jobba men som inte är klara med studierna har inte möjlighet att få diplomet. 

Intresset för diplomet märks även bland medlemmar som kommit en bit i karriären. En del undrar dock om de har rätt till ett diplom. Osäkerheten kan grunda sig på att de har en äldre ekonomutbildning eller att de har en lite ovanlig inriktning. Men svaret är tydligt: Är du yrkesverksam och klar med utbildningen så har du rätt till diplomet.

Diplomet beställer du kostnadsfritt på medlemsservice@civilekonomerna.se och finns på svenska och engelska (papper eller digitalt). 

Du kan också köpa en ram till ditt diplom hos Selectedframes. Som medlem får du 10 procent rabatt. Beställ på: www.selectedframes.com 

Mer på civilekonomen.se