Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

”Arbetsgivarna har ett stort ansvar”

John Mellkvist, PR-konsult och debattör är en av de starkaste rösterna i kampen mot ålderism i Sverige. För Akavias medlemmar är han aktuell med föreläsningen ”Den nya åldern”.

Vad är ålderism?

– Ålderism är de fördomar om ålder, ofta omedvetna, som ger upphov till den olagliga åldersdiskrimineringen.

Hur kom det sig att du började engagera dig i ämnet?

– En kombination av mitt arbete med framtidsfrågor, mina intryck av den ofta snäva synen på ålder och erfarenhet på arbetsmarknaden och inte minst också min uppväxt i en åldersblandad familj. 


Annons:

Missa inte! John föreläser i Stockholm den 10 mars. Efter det kommer arrangemanget under en tid finnas tillgänglig som webbinarium. Läs mer på förbundets sajt. 


Just nu är du aktuell med din föreläsning ”Den nya åldern”. Vad är det som är det ”nya”?

– Det nya är dels ett sent, successivt men välkommet uppvaknande kring människors kapacitet i olika åldrar, från 17-åriga Greta till 107-åriga Dagny och många fler – men också en del tankar från min sida om hur man kan uppdatera sin syn på ålder vid rekrytering och vad det ger.

Vad möter du för reaktioner bland dina åhörare?

– Responsen har varit mycket positiv och jag har tagit med mig nya impulser och lärdomar från varje ny plats jag talat på. Publiken är ofta nyfiken och engagerad där många uppskattar att ämnet lyfts, så jag vill därför gärna passa på att lyfta på hatten för alla arrangörer som gör just detta.

Seniora bankchefer skyddar i kristider

Vilket ansvar ligger hos arbetsgivarna?

– De har ett stort kollektivt ansvar över hur klimatet utvecklas på arbetsmarknaden, givet att deras agerande sätter normerna. Men det finns också stora möjligheter att göra individuell skillnad, genom exempelvis tydliga och inkluderande policies och möjligheter till kompetensutveckling. Ju mer arbetsgivare ser möjligheterna och potentialen i att utveckla sin personal, desto mer frivilligt och välvilligt kommer ansvaret att tas.

Finns det goda exempel?

  Det finns massor av goda exempel. Omvänt mentorskap är något som växer. Poängerna är många – det är ett arbetssätt som flyttar kunskap, svetsar samman generationer, bygger förtroende och förlänger yrkesliv. Jag ser nästan dagligen fina exempel där företag agerar åldersmedvetet och tänker nytt. Det skapar stor goodwill åt alla håll – inte minst hos den yngre generation som nu söker sig mot arbetsmarknaden. 

Vilket ansvar har individen?

– Individen har ett viktigt ansvar, när det gäller att hålla sin kompetens relevant över tid.

Finns det strategiska val man som anställd böra göra i tid för att slippa hamna i åldersfällan?

– Att formulera och försvara den arbetskultur man själv längre fram vill möta.

Vad ska till för att vi ska få bort ålderism på svensk arbetsmarknad?

– Helt försvinner den sannolikt aldrig, men vi kan minska förekomsten radikalt, genom nya och bättre normer. Vägen dit är en bättre och bredare förståelse för vad multigenerationella arbetsplatser ger – utifrån såväl individers- som organisationers utvecklingsmöjligheter, hälsa och lönsamhet. 

Sex argument för att våga anställa seniorer

Drabbad av ålderism? John tipsar!

Var trygg i att din ålder i sig mycket sällan är hindret för dina möjligheter, utan andras attityder till densamma. Men du måste göra en markering eller förändring som kommunicerar. 

Satsa på ett strategiskt kompetenslyft. Genomlys din kompetens och skriv i punktform ner det du är bra på, men också det du inte kan men skulle vilja lära dig. Ta reda på var det kan göras, vad det kostar och hur mycket tid du behöver investera.

Oavsett om du söker ett nytt jobb eller tar upp det med din nuvarande arbetsgivare, så visar det både ambition och framåtanda – samtidigt som du kommer få ett direkt kvitto på hur dessa kvaliteter värderas. Utifrån responsen kan du sedan ta ställning till om det är rätt plats att växa vidare på.

Senioren som ser möjligheterna

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se