Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Vad händer med lön och förmåner vid konkurs?

Jag misstänker att det företag jag jobbar på är på väg mot konkurs. Vad händer i sådant fall med min anställning, lön och övriga intjänade förmåner?

Om det konkursade företagets tillgångar inte räcker för att betala din lön kan du få lönen och eventuellt också andra ersättningar utbetalda via den statliga lönegarantin. Den senare uppgår i dag till cirka 170 000 kronor (max 4 basbelopp). Men lönegarantin ersätter endast den innestående lön som du tjänat in under de senaste tre månaderna från den dag då konkursansökan lämnades in. För att du ska få ut din uppsägningslön via lönegarantin måste du också skriva in dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Du kan också via lönegarantin få betalt för de omkostnader du haft i tjänsten som reseersättningar, traktamenten och utlägg. Om du även har blivit utlovad bonus eller provision så är det ofta fordrans förfallodag och tidpunkten för ingivande av konkursansökan som är avgörande för om även den kan omfattas av lönegarantin. Däremot är det inte säkert att du kan få ut eventuell sparad semester vid en konkurs då detta inte omfattas av löne­garantin. Vad gäller din anställning så upphör den inte automatiskt om företaget går i konkurs utan den konkursförvaltare som utses måste säga upp dig enligt gällande regelverk.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se