Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Vad är varsel?

Vad menas egentligen med att en arbetsgivare varslar?

 Det finns flera exempel på när en arbetsgivare enligt olika lagar har en skyldighet att lämna ett varsel. Exempelvis kan man som person bli varslad inför en uppsägning på grund av personliga skäl eller ett avsked. Lagen om anställningsskydd (LAS) säger nämligen att arbetsgivaren måste varsla (underrätta) den anställde om det i förväg. Gäller det en uppsägning på grund av personliga skäl ska den berörda varslas minst två veckor i förväg innan uppsägningen läggs. Gäller det ett avsked så är varseltiden minst en vecka. Lagen säger vidare att detta varsel ska lämnas både till den anställde och till den fackliga organisation som han/hon är medlem i. Facket har då möjlighet att begära överläggning med arbetsgivaren om uppsägningen. Ett annat exempel på varsel är de som en arbetsgivare lägger då de planerar att säga upp personal på grund av arbetsbrist. Det är då arbetsförmedlingen som ska få varslet innan uppsägningarna genomförs och detta regleras i Främjandelagen. Varseltiderna här varierar beroende på hur många som berörs av uppsägningarna. Om max 25 anställda berörs ska arbetsgivaren varsla minst två månader i förväg. Berörs 25–100 personer är det fyra månader som gäller. Och är varslet större än 100 personer är varseltiden 6 månader. Denna form av varsel syftar huvudsakligen till att förbereda arbetsförmedlingen på att åtgärder behöver vidtas men signalerar också till de anställda att förändringar är på gång.

Mer på civilekonomen.se