Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Skyddas vd av LAS?

Efter många år som ekonomi­chef med »utökat ansvar« på ett mellanstort företag har jag blivit företagets vd. Visst är det så att min nya roll som vd innebär att jag inte längre skyddas av LAS?  

Det stämmer att du som vd normalt inte omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). LAS gäller inte för arbetstagare i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Det är därför inte heller självklart att du omfattades av LAS i din tidigare roll som ekonomichef då du säger att du hade ett »utökat ansvar«. Om ditt utökade ansvar inneburit att du haft ett avgörande inflytande över företagets ledning och i praktiken fungerat som vd:s ställföreträdare finns det risk för att du inte omfattats av LAS under en längre tid.
I medelstora företag är det nämligen inte ovanligt att både vd, dess ställföreträdare och ytterligare någon tjänsteman med företagsledande uppgifter är undantagna från LAS. Som vd har du alltså ett mycket svagt anställningsskydd då företagets styrelse kan avbryta din anställning utan att behöva ange några särskilda skäl till det. Det är därför extra viktigt att du snarast försäkrar dig om ett anställningsskydd som ger dig trygghet både under och efter anställningen.
Föreslå att ni skyndsamt upprättar ett så kallat vd-avtal där bland annat lön, förmåner, eventuell tjänstebil, pension och vad som gäller vid en eventuell uppsägning regleras.

Mer på civilekonomen.se