Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Sjukintyg från första dagen?

Min chef har precis meddelat mig att han vill att jag lämnar in ett sjukintyg från första sjukdagen nästa gång jag blir sjuk. Det känns som ett helt orimligt och ologiskt krav. Har han verkligen rätt att kräva det?

Enligt sjuklönelagen krävs i normalfallet inget sjukintyg för den första sjukveckan om det inte kan anses finnas »särskilda skäl« för det. Ett exempel på särskilda skäl är om en anställd har haft mycket korttidsfrånvaro under en period och arbetsgivaren därför kan ha »kontrollsynpunkter«. Sjuklönelagen säger vidare att din arbetsgivare är skyldig att meddela dig skriftligt om han vill att du ska lämna ett läkarintyg redan från första dagen och begäran får högst gälla för ett år. Läkarintyget behöver dock inte specificera vilken åkomma du har utan endast styrka att du är förhindrad att arbeta på grund av sjukdom.
Det finns också exempel på kollektivavtal som ger arbets­givaren rätt att begära in läkarintyg redan från första sjukdagen och som även ger arbetsgivaren rätt att anvisa läkare. Om frågan regleras i ett kollektivavtal så är det också troligt att kollektivavtalet säger att din arbetsgivare bekostar patientavgiften för det läkarintyg som du måste skaffa. Jag rekommenderar att du frågar din chef om vilket syfte han har med att begära in ett läkarintyg i ditt fall.

Mer på civilekonomen.se