Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Maria Ravström Hult, ombudsman för Civilekonomerna, svarar på en medlemsfråga.

Rätt till tjänstledigt för att starta eget?

Har jag rätt till tjänstledigt för att starta eget?

Du har rätt att vara ledig under högst sex månader för att prova på eget företagande, men då får verksamheten inte konkurrera med arbetsgivarens. Rätten till ledighet gäller bara en period hos en och samma arbetsgivare.

En förutsättning är att du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren. Anmälan ska göras minst tre månader i förväg till arbetsgivaren, som sedan ska meddela sitt beslut inom en månad.

Läs även: Dags att starta eget?

Om du vill avbryta tjänstledigheten för att återgå till jobbet, ska du underrätta arbetsgivaren snarast möjligt. Arbetsgivaren kan då skjuta på återgången en månad.

Rätten till ledighet är inte oinskränkt. Om den innebär en väsentlig olägenhet för arbetsgivaren kan du bli nekad ledighet. En normal merkostnad för att anställa en vikarie är inte en sådan olägenhet.

Frågan regleras i lag (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet. I kollektivavtal kan det finnas avvikande regler.

Läs även: Managementkonsulter startar eget

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se