Medlemsfrågan

Byta övertid mot semester?

Medlemsfrågan

Ibland erbjuds arbetstagare extra semester-dagar mot att de avstår från övertidsersättning. Men är det en bra affär? Johnny Cvetkovski, ombudsman på förbundet ger svar.


Läs mer >

Företaget tar för givet att jag går i pension

Medlemsfrågan

Jag har arbetat på samma företag i snart 40 år och har huvudsakligen trivts väldigt bra. Till årsskiftet fyller jag 65 år och både mina kolleger och chefen tar för givet att jag då ska gå i pension och planeringen inför rekryteringen av min efterträdare har redan påbörjats. Måste inte min arbetsgivare fråga mig om jag verkligen avser att gå i pension i samband med min 65-årsdag?


Läs mer >

Företaget tar för givet att jag går i pension

Medlemsfrågan

Jag har arbetat på samma företag i snart 40 år och har huvudsakligen trivts väldigt bra. Till årsskiftet fyller jag 65 år och både mina kollegor och chefen tar för givet att jag då ska gå i pension och planeringen inför rekryteringen av min efterträdare har redan påbörjats. Måste inte min arbetsgivare fråga mig om jag verkligen avser att gå i pension i samband med min 65- årsdag?


Läs mer >

Jourfrågan: Måste jag motivera min uppsägning?

Medlemsfrågan

Jag har sagt upp mig för att påbörja ett nytt jobb. Jag trodde att man som anställd endast hade en månads uppsägningstid. Nu hävdar min chef att min uppsägningstid är hela tre månader och att jag dessutom måste lämna en skriftlig uppsägning där jag även anger motiveringen till att jag säger upp mig. Kan detta stämma?


Läs mer >

Jourfrågan: Sjukintyg från första dagen?

Jourfråga: När blir vikariatet en tillsvidareanställning?

Jourfrågan: Skyddas vd av LAS?

Jourfrågan: Ersättning vid sjukdom

Jourfrågan: Försäkring vid olycka

Jourfrågan: Gå ned i arbetstid