Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

När chefen är missnöjd

Du blir inkallad till ett möte och får höra att du inte håller måttet. Johnny Cvetkovski, ombudsman på förbundet, ger råd.

Arbetstagaren är ofta helt oförberedd på mötet och sätts därför i en svår situation. Mitt råd är att lyssna betydligt mer än att tala. Du ska absolut inte godta något utan att ha haft möjlighet att i lugn och ro tänka igenom det. Be arbetsgivaren att skriva ner de synpunkter han eller hon har, och be sedan om att få återkomma.

Ibland lämnar arbetsgivaren över ett dokument (det kan till exempel vara fråga om en handlingsplan eller en varning) som denne önskar få undertecknat.

Vårt råd är alltid att du ber om att få ta med dokumentet så du kan studera innehållet under lugnare omständigheter. Om arbetsgivaren kräver att du omedelbart skriver på, så kan du skriva ”Har [datum] mottagit detta dokument. Återkommer med min inställning” tillsammans med din signatur. Du bekräftar därmed bara att du tagit emot handlingen, men inte att du godkänt den. Nästa steg är att omedelbart ta kontakt med medlemsjouren på Civilekonomerna. Vi lägger gemensamt upp en lämplig strategi för hur du ska hantera den fortsatta processen.

Mer på civilekonomen.se