Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

När blir vikariatet en tillsvidareanställning?

Min arbetsgivare har precis erbjudit mig en förlängning av det vikariat jag haft det ­senaste året då den person jag ­vikarierar för förlängt sin föräldraledighet från 12 till 18 månader. Jag undrar nu hur länge man kan ha ett vikariat innan man automatiskt blir tillsvidareanställd? Detta är min första anställning efter examen.

Du måste ha varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod för att anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Detta kan jämföras med den tidigare konverteringsregeln för vikariat som innebar att en anställd måste ha varit vikarie i sammanlagt mer än 3 år under en sammanlagd 5-årsperiod innan anställningen övergick till en tillsvidareanställning.  De som påbörjat ett vikariat före den 1 januari 2008 kan fortfarande omfattas av det gamla systemet.Viktigt att notera är att du efter ett års anställning kvalificerar dig till företrädesrätt till återanställning hos din nuvarande arbetsgivare om du i samband med att ditt vikariat löper ut anmäler ditt intresse för det till din arbetsgivare. Företrädesrätten löper under nio månader efter att du avslutat din anställning och förutsättningen för att du ska erbjudas en vakant tjänst under den tiden är att du har »tillräckliga kvalifikationer« för den nya anställningen.

Mer på civilekonomen.se