Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

blond medelålders kvinna porträtt ler
Yvette Rosén Oldenstam, ombudsman hos Civilekonomerna, svarar på en medlemsfråga. Foto: Annika af Klercker.

Måste konsultavtal vara skriftliga?

Kan ett uppdragsavtal/konsultavtal vara muntligt eller måste det vara skriftligt?

Det finns inte något krav på att avtalet ska vara skriftligt, men ur bevishänseende är det klart fördelaktigt att parterna upprättar och undertecknar ett skriftligt avtal. 

I avtalet ska villkoren preciseras, som till exempel uppdragets omfattning, villkor för ersättningen och hur en eventuell tvist ska hanteras.

Det är en trygghet för både uppdragsgivaren och uppdragstagaren att ha ett skriftligt avtal eftersom det minskar riskerna för oklarheter i uppdraget och det blir enklare att undvika kostsamma tvister.

Det är också en fördel att ha ett skriftligt avtal där det uttryckligen anges att det är ett uppdragsavtal/konsultavtal så att det inte blir missförstånd att det är ett anställningsförhållande mellan parterna.

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se