Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Ledigt för studier?

Kan arbetsgivaren neka dig tjänstledigt för studier? Ombudsman Maria Ravström Hult svarar på en medlemsfråga.
Maria Ravström Hult

Arbetstagare har rätt till behövlig ledighet från anställningen för studier. Studierna behöver inte ha anknytning till ditt arbete, men ska ha en studieplan. Du ska ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste 6 månaderna eller sammanlagt minst 12 månader de senaste 2 åren. Vid facklig utbildning krävs ingen kvalificeringstid. 

Läs också: Fackligt arbete – ett karriärkliv

Sök tjänstledighet i god tid, arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten i upp till 6 månader. Du har rätt till ledighet för så lång tid som utbildningen varar.

Du kan avbryta ledigheten och återgå till arbetet. Har ledigheten varat mindre än 1 år ska arbetsgivaren underrättas 2 veckor i förväg. Har den varat längre kan arbetsgivaren skjuta på återgången 1 månad. 

När du återgår i arbete har du rätt till samma eller likvärdiga arbetsförhållanden och anställningsvillkor som tidigare. Har det skett en omorganisation på arbetsplatsen, kan det innebära att du inte får samma arbetsuppgifter och anställningsvillkor som tidigare.

Rätt till studieledighet regleras i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I kollektivavtal kan finnas särskilda regler. 

Mer från:

Mer på civilekonomen.se