Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Krav på intyg

Kan arbetsgivaren kräva förstadagsintyg när du är sjuk? Johnny Cvetkovsky, ombudsman på förbundet förklarar vad som gäller.
”Blir du sjuk ska du anmäla detta omedelbart till din arbetsgivare. Om du är förhindrad att sjukanmäla dig (till exempel på grund av ett allvarligt sjukdomstillstånd eller olycka) ska du anmäla sjukfrånvaron så snart det är möjligt. Underlåter du detta kan du bli utan ersättning fram till dess att du anmäler sjukfrånvaron. 
 
Senast den åttonde sjukdagen ska du lämna in ett sjukintyg till din arbetsgivare. Om du inte gör det, finns en risk att du inte får ersättning för den tid där sjukintyg saknas.
 
Under vissa förutsättningar får en arbetsgivare begära att du lämnar in sjukintyg redan första sjukdagen, ett s k förstadagsintyg. Förutsättningen för detta är att det finns en skriftlig begäran från arbetsgivaren. Begäran får inte ha längre giltighet än ett år. Arbetsgivaren ska även ha särskilda skäl för sitt krav, vilket till exempel skulle kunna vara återkommande korttidsfrånvaro som inte är kopplat till en kronisk sjukdom och där arbetstagaren inte varit i kontakt med en läkare.
 
Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta en ombudsman på förbundet.” 

Mer på civilekonomen.se