Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Foto: Istock

Kan arbetsgivare kräva utdrag ur brottsregister?

Du har sökt jobb hos en arbetsgivare som vill att du visar upp utdrag ur belastningsregistret för att komma vidare i anställningsförfarandet. Får en arbetsgivare verkligen kräva det? Ombudsman Hans Franklin vet svar.
Ombudsman Hans Franklin.

Belastningsregistret, vardagligt kallat brottsregistret, är ett register som polisen för enligt lagen om belastningsregister. Det innehåller bland annat information om eventuella domar och strafförelägganden. Domarna gallras bort efter bestämda intervall, böter normalt efter fem år och fängelsedomar tio år efter avtjänat straff.

Läs också: Kränkande kontroll och övervakning ökar

Uppgifterna i registret är så klart integritetskänsliga och omfattas av sträng sekretess. En arbetsgivare har inte tillgång till ditt belastningsregister, utan du måste själv begära ut uppgifterna från polisen.

Det finns inget hinder för arbetsgivare att kräva att arbetssökande visar upp diverse intyg. Du kan vägra att lämna in ett registerutdrag, men då med risk för att arbetsgivaren inte kommer att anställa dig.

Vissa arbetsgivare, bland annat inom skolan och rättsvårdande myndigheter, måste enligt lag ta del av uppgifterna i belastningsregistret. Det pågår en diskussion om huruvida en arbetsgivare ska kunna kräva ett utdrag ur belastningsregistret utan lagstöd. En statlig utredning har utrett frågan, men möjligheten har ännu inte begränsats genom lagstiftning.

Läs också: Bakgrundskontroller allt vanligare

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se