Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Hur påverkar jag mina arbetsvillkor?

Mitt företag har köpts upp av ett större företag. Tidigare upplevde jag att det gick att påverka mina anställningsvillkor genom att direkt prata med min chef. Men i dag har vi flera chefer och det är svårt att veta vem man ska vända sig till. Hur ska jag nu kunna påverka min arbetssituation?

I Sverige är det möjligt för fackliga organisationer att påverka förhållandena ute på företagen särskilt om företaget tecknat ett kollektivavtal. Mitt förslag är därför att du undersöker möjligheten att bilda en akademikerförening på din arbetsplats. Som lokal förtroendeman får du insyn i företagets verksamhet och möjlighet att påverka. Dessutom ger uppdraget som lokal förtroendeman en bra kompetensutveckling och det är inte ovanligt att vägen till mer kvalificerade befattningar går via just det fackliga arbetet. Förtroendemannalagen gör det möjligt att utföra uppdraget på betald arbetstid. Vår erfarenhet är dessutom att de flesta arbetsgivare uppmuntrar våra medlemmar att bilda en förening då de gärna vill ha en lokal part som företaget kan diskutera strategiska beslut med i stället för att behöva kontakta förbunden centralt. En akademikerförening kan dessutom verka för att teckna ett kompletterande lokalt kollektivavtal som ger såväl arbetsgivare som arbetstagare skräddarsydda villkor. För mer information om hur du bildar en akademikerförening kontakta vår medlemsjour.

Mer på civilekonomen.se