Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Civilekonomernas ombudsman Jaime Aleite. Fotograf: Jann Lipka.

Hur hanteras sexuella trakasserier?

Om jag drabbas av sexuella trakasserier på min arbetsplats, vilka är då mina rättigheter – eller skyldigheter – och vart vänder jag mig? Ombudsman Jaime Aleite svarar på en medlemsfråga.

Om det kommer till arbetsgivarens kännedom att sexuella trakasserier förekommer så träder arbetsgivarens utredningsskyldighet i kraft. Det räcker inte med att utreda frågan, arbetsgivaren ska också ha riktlinjer, rutiner och bedriva ett förebyggande arbete. Att blunda för frågan går inte.

Läs också: Utbredd sexism i jobbforum för ekonomer

Arbetsgivaren förväntas vidta lämpliga åtgärder för att sätta stopp för de sexuella trakasserierna och förhindra att sådana uppstår i framtiden. Utredningen bör ske skyndsamt och utföras av en objektiv part som har tillräckliga kunskaper i frågan. Det är viktigt att alla parter blir hörda under utredningen.

Det är också bra om den som utsattes för trakasserierna på förhand vet hur utredningen kommer att genomföras. Vid behov bör personen också få nödvändigt stöd.

De åtgärder som kan komma att bli aktualiserade kan vara tillrättavisande samtal, varningar, omplaceringar, uppsägning, avsked och eventuellt polisanmälan.

Sköter arbetsgivaren inte det här så kan Civilekonomerna hjälpa medlemmen att driva frågan som ett brott mot diskrimineringslagen.

Läs också: Få kvinnliga chefer anmäler sexuella trakasserier

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se