Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Hur får jag ett tjänstgöringsbetyg?

Jag har slutat min anställning och vill ha ett tjänstgöringsbetyg. Kommer det automatiskt? Vad ska det innehålla?

”Det är inte reglerat i lag hur och när en anställd får ett tjänstgöringsbetyg. Men enligt praxis har arbetsgivaren en skyldighet att utge ett tjänstgöringsbetyg när en arbetstagare slutar sin anställning.
Är arbetsgivaren bunden av kollektivavtal reglerar det vanligen hur arbetstagaren ska göra för att få ett betyg. Oftast krävs att den anställde själv begär att få betyget och att arbetsgivaren har en viss tid på sig att överlämna detta.
Tjänstgöringsbetyget ska visa den tid som arbetstagaren har varit anställd, vilka arbetsuppgifter som utförts samt vitsord (om så begärs) över hur arbetstagaren har utfört arbetet. Arbetsgivaren har rätt att få ge uttryck för sin uppfattning. Vitsord om skicklighet och uppförande får sålunda bygga på en värdering, utan att vara ovidkommande. Arbetstagaren kan kräva att skälet till att anställningen upphör inte anges.”

Mer på civilekonomen.se