Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Har jag rätt till min tjänst efter föräldraledighet?

Har jag rätt att återgå till min tjänst efter att jag varit föräldraledig?

Enligt föräldraledighetslagen § 16 får arbetsgivaren inte missgynna en arbetstagare på grund av föräldraledighet.

Med detta som utgångspunkt ska du kunna förutsätta att du efter föräldraledigheten ska återgå till den tjänst som du hade före föräldraledigheten. Den rätten kan dock påverkas av en eventuell omorganisation. Sker en omorganisation bör du kontakta oss för rådgivning och förhandlingshjälp. Viktigt att få svar på är ifall din tjänst finns kvar i organisationen eller inte. Om inte, finns det en annan likvärdig tjänst som du kan återgå till eller annan omplaceringsmöjlighet? 

Vid en omorganisation ska föräldralediga hanteras som om de var i tjänst. Det innebär att du ska få en plats i organisationen utifrån den tjänst du haft. Har du kort anställningstid och din tjänst försvinner kan du komma att sägas upp på grund av arbetsbrist, vilket hade skett även om du inte hade varit föräldraledig. Uppsägningstiden börjar löpa när du planerat att återgå i arbete efter föräldraledigheten.

Mer på civilekonomen.se