Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Är det rimligt att företaget kräver återbetalning av MBA om jag slutar?

Min arbetsgivare är beredd att finansiera en MBA-utbildning för min räkning. Löftet är villkorat med att jag måste ersätta arbetsgivaren med motsvarande kostnad om jag sedan slutar på företaget. Är det rimligt att kräva detta?

Vår rekommendation är att en överenskommelse om återbetalning för utbildningskostnaden ska vara tidsbegränsad och återbetalningen ska reduceras med tiden. En återbetalningsmodell kan exempelvis se ut så här: Du förbinder dig att betala hela kostnaden om du avslutar din anställning innan utbildningen avslutas, 80 procent under det första året, 50 procent efter ett år och efter två år bör ­kostnaden vara helt avskriven. Viktigt att komma ihåg är att en överenskommelse inte ger din arbetsgivare befogenhet att missköta sina åtaganden som arbetsgivare framöver. Det vill säga om arbetsgivaren nyttjar din ”bundenhet” på fel sätt så bör skäligheten i överenskommelsen ifrågasättas.Skulle det vara så att det ultimata jobberbjudandet dyker upp under denna tidsperiod så finns ju alltid möjligheten att förhandla med den nya arbetsgivaren om en hel eller delfinansiering av kostnaden för MBA-utbildningen.

Mer på civilekonomen.se