Medlemsfrågan

I varje nummer av Civilekonomen svarar en av Civilekonomernas ombudsmän på en vanlig medlemsfråga.

Behövs sjukintyg från första dagen?

Vad kan din arbetsgivare ställa för krav på dig när du är sjuk? Kan arbetsgivaren kräva sjukintyg från första dagen? Ombudsman Karin Malmström svarar på en medlemsfråga.

Det här är en tiotaggarlösning

På mitt jobb pratas det om tiotaggarlösningar, men vad är det och hur kan jag få till ett sådant avtal? Ombudsman Olle Wörman svarar på en medlemsfråga.

Finns det en lag om arbetsbeskrivning?

På min arbetsplats finns det inga arbetsbeskrivningar. Finns det någon lagtext eller dylikt som säger att det ska finnas? Ombudsman Caroline Lindeberg svarar på en medlemsfråga.

Får arbetsgivaren kräva att se brottsregister?

Du har sökt jobb hos en arbetsgivare som vill att du visar upp utdrag ur belastningsregistret för att komma vidare i anställningsförfarandet. Får en arbetsgivare verkligen kräva det? Ombudsman Hans Franklin vet svar.

Hur hanteras sexuella trakasserier?

Under hösten har #metoo präglat stora delar av samhällsdebatten. Om du drabbas av sexuella trakasserier på sin arbetsplats, vad har du för rättigheter eller skyldigheter då? Ombudsman Jaime Aleite svarar på en medlemsfråga.

Rätt till tjänstledigt för att starta eget?

Maria Ravström Hult, ombudsman med ansvar för egenföretagarfrågor hos Civilekonomerna, reder ut vad som gäller om man vill vara tjänstledig för att starta eget.

Har föräldralediga rätt till lönerevision?

Jag har varit föräldraledig och nu säger chefen att jag inte kommer att få något påslag på lönen i år. Får min chef göra så? Civilekonomernas ombudsman Peder Boström svarar.

Kan en provanställning brytas?

Du har en provanställning, men har fått ett bättre jobb hos en annan arbetsgivare som vill att du ska börja i morgon. Vad gäller för att avbryta en provanställning? Civilekonomernas ombudsman Karin Malmström svarar på en medlemsfråga.

Måste konsultavtal vara skriftliga?

Kan ett uppdragsavtal/konsultavtal vara muntligt eller måste det vara skriftligt? Civilekonomernas ombudsman Yvette Rosén Oldenstam svarar.

Övertidsersättning och arbetstidslag

Vid anställningsintervjun ges beskedet att företaget tillämpar oreglerad arbetstid och att ersättning för övertid inte ges. Ombudsman David Eriksson förklarar vad det innebär.

Vilken utbildning kan jag kräva?

Vilka krav på kompetensutveckling har jag egentligen rätt att ställa på min arbetsgivare? Ombudsman Torkel Blomqvist svarar på en medlemsfråga.

Tips inför första anställningen

Stäm av om arbetsgivaren har kollektivavtal. Utan kollektivavtal är checklistan med punkter att förhandla om längre vid en anställning, konstaterar ombudsman Caroline Lindeberg.

Vad gäller för förskottssemester?

Första året på mitt nuvarande jobb tog jag ut förskottssemester. Nu har jag sagt upp mig. Arbetsgivaren vill göra avdrag på min lön för de dagar jag tog ut. Är det korrekt? Peder Boström, ombudsman hos Civilekonomerna, svarar.

Föräldralediga får inte missgynnas

Har jag rätt att återgå till min tjänst efter att jag varit föräldraledig? Ulrika Emteryd, ombudsman hos Civilekonomerna, svarar.

När får jag ta tjänstledigt?

Du har en tidsbegränsad anställning som revisionskonsult och funderar nu på att starta eget. Har du rätt till tjänstledighet trots att du inte är fast anställd? Ombudsman Hans Franklin svarar på en medlemsfråga.

Hur får jag ett tjänstgöringsbetyg?

Jag har slutat min anställning och vill ha ett tjänstgöringsbetyg. Kommer det automatiskt? Vad ska det innehålla? Ombudsman Maria Ravström Hult svarar på en medlemsfråga.

Så fungerar löneväxling

Hur fungerar löneväxling och när ska man ha det? Civilekonomernas ombudsman Olle Wörman förklarar.

Så reglerar du dina anställningsvillkor

Du har sökt jobb hos en arbetsgivare som inte erbjuder kollektivavtal. Vad ska du tänka på när du skriver ett anställningsavtal? Ombudsman David Eriksson svarar på en medlemsfråga.

Hur får jag lika lön som kollegan?

Du har insett att du har lägre lön än kollegorna, fast ni gör samma jobb. Vad säger du på lönesamtalet? Ombudsman Lise Iderström svarar på en svår fråga.

Får arbetsgivaren ta tillbaka min telefon?

Civilekonomernas ombudsman Caroline Lindeberg reder ut frågan om vem som har rätt till ditt mobilnummer efter avslutad anställning.

Tips: Så byter du till dig fler lediga dagar

Civilekonomernas ombudsman Ulrika Semelius Kihlgren tipsar om hur du kan byta till dig fler lediga dagar.

Experten tipsar: Så tar du ut din övertid

Ombudsman Lise Iderström svarar på medlemsfrågan om hur du bäst tar ut din övertid.

Får chefen återkalla din semester?

Du har hunnit boka resan, men helt plötsligt återkallar chefen din semester. Vad gäller egentligen? Karin Malmström, ombudsman på förbundet ger råd.

Därför behöver du en lönespec!

Som arbetstagare måste du alltid se till att få en lönespecifikation i samband med att du får din lön. Johnny Cvetkovski, ombudsman på förbundet förklarar varför.

Får man arbetsvägra?

”Jag har fått nya arbetsuppgifter som är långt under min nivå och vad jag anställts för. Måste jag utföra dem?” Johnny Cvetkovski, ombudsman på Civilekonomerna, svarar.

Krav på intyg

Kan arbetsgivaren kräva förstadagsintyg när du är sjuk? Johnny Cvetkovsky, ombudsman på förbundet förklarar vad som gäller. Foto: Robert Lundin.

Vad gäller vid flytt?

Företaget jag arbetar på flyttar utomlands, måste jag följa med? Johnny Cvetkovski, ombudsman på Civilekonomerna, förklarar. Foto: Robert Lundin.

Säga upp sig: Vilken blir min sista anställningsdag?

Du vill säga upp dig men vet inte vilket datum då får sluta. Johnny Cvetkovski, ombudsman på Civil­ekonomerna, förklarar.

När chefen är missnöjd

Du blir inkallad till ett möte och får höra att du inte håller måttet. Johnny Cvetkovski, ombudsman på förbundet, ger råd.

Byta övertid mot semester?

Ibland erbjuds arbetstagare extra semester-dagar mot att de avstår från övertidsersättning. Men är det en bra affär? Johnny Cvetkovski, ombudsman på förbundet ger svar.

Företaget tar för givet att jag går i pension

Jag har arbetat på samma företag i snart 40 år och har huvudsakligen trivts väldigt bra. Till årsskiftet fyller jag 65 år och både mina kolleger och chefen tar för givet att jag då ska gå i pension och planeringen inför rekryteringen av min efterträdare har redan påbörjats. Måste inte min arbetsgivare fråga mig om jag verkligen avser att gå i pension i samband med min 65-årsdag?

Företaget tar för givet att jag går i pension

Jag har arbetat på samma företag i snart 40 år och har huvudsakligen trivts väldigt bra. Till årsskiftet fyller jag 65 år och både mina kollegor och chefen tar för givet att jag då ska gå i pension och planeringen inför rekryteringen av min efterträdare har redan påbörjats. Måste inte min arbetsgivare fråga mig om jag verkligen avser att gå i pension i samband med min 65- årsdag?

Jourfrågan: Måste jag motivera min uppsägning?

Jag har sagt upp mig för att påbörja ett nytt jobb. Jag trodde att man som anställd endast hade en månads uppsägningstid. Nu hävdar min chef att min uppsägningstid är hela tre månader och att jag dessutom måste lämna en skriftlig uppsägning där jag även anger motiveringen till att jag säger upp mig. Kan detta stämma?

Jourfrågan: Sjukintyg från första dagen?

Jourfråga: När blir vikariatet en tillsvidareanställning?

Jourfrågan: Skyddas vd av LAS?

Jourfrågan: Ersättning vid sjukdom

Jourfrågan: Försäkring vid olycka

Jourfrågan: Gå ned i arbetstid

Jourfrågan: Hur lång är min uppsägningstid?