Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vilken lön ska jag kräva som projektanställd?

Jag har en projektanställning på ett finansföretag som marknadskommunikatör med ansvar för kommunikationsmaterial samt ansvarig för webben. Min lön är omkring 23000 kronor. Jag ska nu byta jobb till ett industriföretag där jag ensam blir ansvarig för marknadskommunikations­material samt företagets webb. Jag är i tjugoårsåldern, tog examen 2008. Vilken lön kan jag kräva på mitt nya jobb när det endast är en tidsbestämd projektanställning?

I din åldersgrupp – födda efter 1984 har jag bara några hundra löner att gå på i vår statistik. Övre kvartilen var i september 24416 kronor bland de yngsta privatanställda. Ansvaret gör att du bör ligga i den övre fjärdedelen. Bland examinerade 2008 är övre kvartil 26000. Nyexade i industrin hade övre kvartil 28000. Nyexade inom området marknadsföring hade ifjol median 25000 och övre kvartil 26500. De som då hade ett års erfarenhet (som du har nu) hade median 28000. Så en rimlig lön är mellan 26000–28000 kronor. Att du ”bara” är projektanställd är inte ett skäl till lägre lön – snarare tvärtom. Det vill säga du tar risken att bli arbetslös efter tidens utgång och för det bör du ges en ”riskpremie”.