Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad tjänar en redovisningsekonom?

Jag tog min examen i ekonomi 2007. Sedan dess har jag arbetat med kvalificerat redovisningsarbete. Jag har bland annat ansvarat för nordiska bolag, momshantering och varit delaktig i projekt. I dag ska jag på en intervju som redovisningsekonom på ett större bolag. Jag undrar vad jag kan ha för löneanspråk?

Svar: Redovisningsekonom är en av titlarna i vår nyligen uppdaterade lönestatistik. Med din erfarenhet – jag tittar då på examensår 2006 för att få en 2015 års lön – ligger rikets median på runt 33 000 kronor. Kvartiler är 30 respektive drygt 35 000, det vill säga spridningen är inte så stor.

Om jag sorterar examinerade 2005–2009 utifrån bolagens omsättning så ligger löner i större bolag, definierade med en omsättning över miljarden, något eller ett par tusen högre.

Ett alternativ är att ta fram de som arbetar inom ekonomifunktionen och se på deras organisatoriska nivå. De som ser sig som ”handläggare” tjänade normalt 33 800 medan de som ser sig som ”specialister” ligger på drygt 40  000 kronor i månaden. De senare har oftast en controllertjänst.

Så en lön uppemot 35 000 är att anse som rimlig. Skulle du få 40 000 så är det mycket bra.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se