Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad tjänar en managementkonsult?

Jag räknar med att ta examen inom det närmaste året Är lite sugen på managementkonsult. Är det något man kan ha som förstajobb. Vad ligger lönen på?

Svar: Det är inte så ovanligt att starta sin karriär som managementkonsult. I 2014 års lönestatistik är faktiskt 2014 det vanligaste examensåret i denna yrkesgrupp. Det ser alltså lite grann ut som en instegsbefattning, men kan inte jämföras med till exempel ekonomiassistent där examensår 2013 och 2014 utgör över hälften av gruppen mot cirka 10 procent av managementkonsulterna. 

I lönestatistiken är det däremot ganska ont om konsulter som tog examen för mer än 20 år sedan. Lönerna är, precis som ryktet säger, ganska höga. Nästan alla fick mer än vår ingångslönerekommendation (27 000 kronor) och medianen för de nyexade var 31 600. 

7 av 10 av jobben finns i Stockholm mot knappt 5 av 10 bland civilekonomyrken i övrigt. Det finns en del verksamhet i Göteborg och Malmö också, men mycket lite utanför de tre största städerna. Vi återfinner de flesta konsulterna hos revisionsbyråer samt i andra internationella konsultbolag. Som alltid torde kontakter vara viktiga och man bör nog etablera kontakt med företaget i fråga under studietiden för att kunna konkurrera om anställning. 

För de som valt managementkonsultbanan är det vanligare att starta i en traineebefattning än det är för andra yrkesgrupper. 

Mer på civilekonomen.se