Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad tjänar en junior redovisningsekonom?

Jag är färdigutbildad magisterekonom sedan september 2011 och har därefter arbetat som ekonomiassistent via bemanningsföretag, men söker efter ett nytt jobb just nu. Nu ska jag på en arbetsintervju till en tjänst som ”junior redovisningsekonom”, och jag undrar om ni vet vad som är ett rimligt löneanspråk för en sådan tjänst?

Redovisningsekonom med två års erfarenhet tjänade 2011 normalt 26 988 kronor (median) och var fjärde låg över 29 072 respektive under 25 000. Med ordet ”junior” menas säkert ”yngre” – knappast att arbetsuppgifterna är juniora. I bemanningsföretaget är din lön sannolikt lägre än vad du kan få genom en direkt anställning. En ”senior redovisningsekonom” – det vill säga en som arbetat 10 till 20 år tjänade i fjol normalt 33 000, 6 000 mer än de med två år i bagaget. Undre kvartilen för senior är strax under 30 000 medan övre kvartil då är närmare 40 000. Geografiskt sett är lönerna lite högre i storstadsområden och lite lägre på mindre orter och i mindre företag.

Mer på civilekonomen.se