Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad tjänar en ekonom inom staten?

Jag har blivit erbjuden ett jobb på en statlig myndighet som ”kvalificerad ekonom”. Mina arbetsuppgifter kommer att bestå av upprättandet av delårsrapporter, årsredovisning, olika avstämningar, utredningar, intern kontroll med mera. Jag tog examen 2002 och är född 1978. Vad är en rimlig lön?

Statligt anställda ekonomer i motsvarande ålder inom arbetsområdet ekonomifunktion (i Saco- lönesök, vårt lönestatistikprogram som finns tillgängligt för medlemmar på vår hemsida) tjänar som handläggare knappt 40 000 kronor (median) med en fjärdedel över 45 000 kronor. Detta baseras på 2016 års lönestatistik med viss uppräkning för 2017.

Om ”kvalificerad” innebär specialistnivå ligger i stället median på 45 000 kronor och övre kvartil 50 000 kronor.

Statens egen lönestatistik visar för akademiker med titeln ”ekonom” (ej chefer) i din ålder median 40 000 kronor och övre kvartil cirka 44 000 kronor. Detta är löner som omfattar hela landet. Stockholm ligger cirka 10 procent högre än övriga landet i dessa befattningar.

Läs även: Så ser lönerna ut inom staten

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se