Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad tjänar en administrativ chef?

Jag har fått ett erbjudande om en tjänst på annat företag som administrativ chef. Företaget har cirka 80 anställda. Jag jobbar i dag som ekonomichef och vi är lite fler än 100 anställda. Hur ser löneläget ut för administrativa chefer?

Svar: Vi har ganska få administrativa chefer bland våra medlemmar, knappt 40. Det finns cirka 600 ekonomichefer. Lönerna är ungefär desamma för dessa båda grupper. Lönen har tyngdpunkt på cirka 57 000 kronor med undre och övre kvartil på 42 000 respektive 72 000. Vanligtvis har den administrative chefen ansvar för ekonomi- och personalfrågor och arbetsgivaren anser inte att man har resurser för båda chefskategorierna. Detta innebär dock inte att de administrativa cheferna endast återfinns på små företag utan ofta på stora företag, men då på en mindre enhet.

Ett rimligt antagande är nog att många av dessa chefer inte är fullfjädrade inom HR men har kompetens inom organisationen att luta sig mot. I denna, liksom i många chefsbefattningar, är det vanligt att man inte har övertidsersättning men man bör då ha 30 semesterdagar. Tre av fyra av dem är kvinnor. 

Mer på civilekonomen.se