Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

kvinna framför dator med kalendervy planerar penna i munnen koncentrerad

Vad tjänar en administrativ chef?

Dags för mig att byta företag efter nästan 20 år och jag har fått ett erbjudande om en tjänst på annat företag som administrativ chef. Företaget har drygt 80 anställda. Jag jobbar idag som ekonomichef och vi är cirka 120 anställda. Min lön är idag 65 000 och jag är 55 år utexaminerades från Uppsala 1990. Hur ser löneläget ut för administrativa chefer?
gråhårig man medelålder porträtt glasögon
Löneexpert Sören Lundgren.

”Vi har ganska få administrativa chefer bland våra medlemmar, ungefär 70 stycken, men de tycks vara i ökande. Det finns cirka 600 ekonomichefer. Lönerna är ungefär desamma för dessa båda grupper.

Läs också: Vad är en rimlig lön för en ekonomichef?

Lönen för en administrativ chef, med din erfarenhet, har tyngdpunkt på cirka 66 000 kronor med undre och övre kvartil på 53 000 respektive 78 500 kronor i månaden. Vanligtvis har den administrative chefen ansvar för ekonomi- och personalfrågor och arbetsgivaren anser inte att man har resurser för båda chefskategorierna.

Läs även: Går det att hämta igen en dålig löneutveckling?

Detta innebär dock inte att de administrativa cheferna endast återfinns på små företag utan ofta på stora företag, men då på en mindre arbetsplats. Ett rimligt antagande är nog att många av dessa chefer inte är fullfjädrade inom HR men har kompetens inom organisationen att luta sig mot.  I denna, liksom i många chefsbefattningar, är det normalt att inte ha övertidsersättning men man bör då ha 30 semesterdagar. Sju av tio av de administrativa cheferna bland våra medlemmar är kvinnor.”

Läs om: Därför är det bra för dig att din arbetsgivare har kollektivavtal

 


Annons:

Bli medlem

Civilekonomerna avser att gå samman med Jusek och bilda ett nytt och modernt fackförbund. Här kan du läsa mer om det planerade samgåendet

Mer från: , , ,

Mer på civilekonomen.se