Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad betyder en befordran för min lön?

Min arbetsgivare har initierat en diskussion om eventuell befordran. Jag har i dag en roll som inköpare och har specialistkunskaper inom tillverkningsmaterial. Företaget är ett producerande industriföretag och omsätter 1,5 miljarder kronor. Är nu erbjuden ”min” chefs roll då hon går i pension. Jag är 48 år, tog civilekonomexamen 1993 och har i dag en månadslön på 51 000. Det nya jobbet innebär chefskap för fyra personer.

”Din lön i dag ligger ganska ’mitt i’ för Inköpare på specialistnivå med examensår 1990–1994. Där är medianen cirka 50 000 för företag som har en omsättning på minst en miljard. För motsvarande mellanchefer, oavsett examensår, ligger tyngdpunkten på cirka 75 000 med undre kvartil på 66 000 och övre på 81 000. Underlaget är ganska litet (17 individer) och ingen signifikant skillnad kan märkas utifrån geografiska aspekter. Ungefär hälften av dessa chefer har rörliga tillägg på i genomsnitt 9 000 kronor, som ingår i den inrapporterade månadslönen.”

Mer på civilekonomen.se