Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad är rimlig lön inom landsting?

Jag har jobbat snart tolv år efter min civilekonomexamen 2003. De första tre åren som ekonomiassistent och resten som controller. Vilken lön är rimlig som ekonom i landstinget? Civilekonomernas löneexpert Jan Lidström svarar.

Svar:I ett ”generellt” landsting har medlemmar genom löne­enkäten visat sina löner för examensår 2000–2004. Där görs ingen skillnad på kommun och landsting. Titel ekonom tjänade då 2014 normalt 34 050 med övre kvartil 36 700 medan controllergrupperna tjänade median 39 300 och övre kvartil 44 000. Controller födda 1970–1974 hade median 39 000 med övre kvartil 44 000. 

I Lönesök finns även data köpt från arbetsgivare. Om jag där tittar på alla Saco-förbunds ”handläggare ekonomi” födda 1970–1974 så var median i fjol 38 325 med övre kvartil 44 000. Här kan man välja vilket landsting man vill se.

När jag oavsett ålder jämför alla landsting för denna grupp är lönen högst i Stockholms läns landsting med 43 600 och lägst i flera landsting med runt 33 000.

Födda 1970–1974 har i Stockholm median på drygt 45 000 medan de i övriga landsting utom de tre storstadsregionerna hade 36 800. Alla data finns i LöneSök som du själv kan botanisera i!