Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad är rätt lön för redovisningschefen?

Jag arbetar i dag som redovisningsansvarig på ett medelstort företag och har fått erbjudande om en tjänst på annat företag som redovisningschef. Företaget är lika stort som mitt nuvarande. Jag är lite osäker på om jag kan begära mer i lön och om skillnaden mellan jobben kan antas vara stor.

Svar: Skillnaden brukar ligga i att man som redovisningsansvarig har ett funktionsansvar men inte ansvar för både personal och budget, vilket alltså en redovisningschef har. Snittåldern är lite högre för cheferna då man nog kräver några års erfarenhet för detta jobb. Lönen för en redovisningschef ligger allmänt cirka 10 000 kronor högre än för en redovisningsansvarig med motsvarande examensår.

Vår lönestatistik pekar på en medianlön på cirka 53 600 med undre respektive övre kvartil 44 000 och 61 000 kronor i privat sektor. Ingen övertidsersättning men 30 dagars semester är nog det vanligaste för båda dessa yrkesgrupper. Lönenivåerna för, liksom skillnaderna emellan, är ungefär desamma som för ekonomichef respektive ekonomiansvarig. Bland redovisningsansvariga och chefer är ungefär 3 av 4 kvinnor medan motsvarande siffra på ekonomibefattningarna är drygt hälften (motsvarar lönestatistiken totalt). 

Mer på civilekonomen.se