Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad är rätt lön för ekonomiansvarig?

Jag kan bli aktuell för en anställning som ekonomiansvarig på ett medelstort företag i Sverige med cirka 30 anställda. Jag har arbetat med bokföring, bokslut, löner och deklarationer i mer än tio år. Vad är rimligt att lägga fram som löneanspråk?

I årets lönestatistik finns 235 ekonomiansvariga varav 188 inom privat sektor. De som tog examen före 2003 har i privat sektor median runt 40 000 med kvartiler 35 000 och 46 000 kronor. När de sorteras på bolagets omsättning är knappt 50 verksamma inom bolag som omsätter mindre än 50 miljoner och har då som erfarna median drygt 36 000 med kvartiler 33 000 och 42 000.

Skillnaden mot ekonomichefer med samma bakgrundsfakta är att mer än hälften av de senare har personalansvar och median 45 000 med kvartiler 40 000 och 54 000. Om jag väljer ut enbart de ekonomichefer som inte har personalansvar blir lönen bara något högre. I rollen som ekonomiansvarig kommer det bli övertid varför det kan vara bra att se till att du får ersättning för detta.