Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad är rätt lön för controllerchef?

Vad är en marknadsmässig lön för en controllerchef med personalansvar som rapporterar direkt till ledningen i ett större industriföretag?

Chefer inom ekonomifunktion finns på flera nivåer och i olika stora företag och i olika landsändar. Om jag utgår ifrån att du har mer än tio års erfarenhet – det vill säga väljer privatanställda med examen före 2005 – så ser jag att de med personalansvar har median 61 880 kronor i lön.

Om jag tar bort mindre företag som omsätter under 50 miljoner blir medianen för omsättning upp till en miljard 60 000 och över miljarden 67 000. Om jag fortsätter med dessa två omsättningsgrupper (över 50 miljoner) så finns det chefer i första linjen (56 200), mellanchefer som har chefer under sig (71 000) och högre chefer som sitter i ledningsgrupp (67 314).

Mellanchefer förekommer mest i riktigt stora företag – ledningsgrupp finns även i mindre företag – om du tycker lönerna verkar ologiska. Regionaliserar jag samma grupp så är lönen högst i Stockholm (68 850) och lägst i icke-storstad (57 000–59 000).

Så svaret på din fråga varierar stort – om jag anser undre kvartil vara ”marknadsmässig lön” så kan 48 000 vara det likväl som övre kvartilen i större företag i Stockholm med 89 700.

Alla data från LöneSök som du själv kan botanisera i.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se