Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad är lönen för en produktchef?

Jobbar i dag som säljare och har erbjudits ett jobb som produktchef hos en konkurrent. Jag är 42 år, tog examen 2004 och har en lön på 43 000 samt bonus som brukar genera cirka 4 000 kronor ytterligare. Det nya jobbet innefattar produktansvar för en viktig produktkedja i Norden. Det ligger direkt under marknadsdirektören. Företaget finns i Mellansverige med pendlingsavstånd till Stockholm. Vad verkar rimligt att begära i lön respektive förmåner?

Lönen för produktchef i privat sektor ligger med undre kvartil på cirka 43 000, median 50 000 och övre kvartil 60 000 kronor. Häri ingår rörlig lön, såsom bonus, med i genomsnitt 4 000 kronor. Har lönen ”smittats” av närheten till Stockholm är nivåerna cirka 5 000 högre. De flesta i denna kategori har inte övertidsersättning utan kompenseras med 5 dagar extra semester som kan sägas vara värt cirka 2 procent av lönen – det vill säga drygt en tusenlapp per månad, inte mer. Ungefär var femte har tjänste- eller förmånsbil, vars värde också ingår i lönestatistiken.

Mer på civilekonomen.se