Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Vad är en rimlig lön för en ekonom inom staten?

Jag har blivit erbjuden ett jobb på en statlig myndighet som ”kvalificerad ekonom”. Mina arbetsuppgifter kommer framför allt att bestå av upprättandet av delårsrapporter, årsredovisning, olika avstämningar, utredningar, intern kontroll med mera. Jag tog examen i början av 2000-talet och är född på 1970-talet. Vad är en rimlig lön?

Statligt anställda ekonomer inom ekonomifunktion tjänar som handläggare med drygt tio års erfarenhet enligt vår löneenkät runt 35 750 kronor med ett fåtal över 40 000. Om ”kvalificerad” innebär specialistnivå är i stället median 40 000 och övre kvartil 44 300. Av staten köpt lönestatistik visar för våra medlemmar som ”ekonom” i din ålder median 35 000 och övre kvartil drygt 39 000. Tittar jag på köpta statistiken ”ekonomi-arbete” och ej chef har din åldersgrupp median 36 800 och övre kvartil 42 000. Kvalificerad i annonsen pekar då på en lön över 42 000 – kanske rentav 45 000 kronor.

Mer på civilekonomen.se