Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Spelar erfarenhet roll?

Vilken påverkan har erfarenhet på ekonomers löner? Förbundets löneexpert Jan Lidström vet.

Hallå där Jan Lidström, hur betalar sig erfarenhet för ekonomer?
– Erfarenhet i lönestatistiken är lika med antalet år efter examen. Som då egentligen är ett mått på när du började arbeta som ekonom – dvs en individ kan ha flera examensår och då brukar jag fråga efter när hen började jobba. Bland våra medlemmar är erfarenhet starkt lönedrivande – medianlönen är efter 10 år 159 % av dagens ingångslön. Exade 2004 hade då median 20 000 – nu har de 40 739, dvs mer än en fördubbling av nominell lön.

Är det olika för olika branscher, titlar och arbetsområden?
– Den kraftigare löneutvecklingen bygger på att individen byter jobb och rör sig uppåt i hierarkin – en karriär. Om man börjar som redovisningsekonom och förblir sådan så är lönen efter tio år 136 % av dagens ingångslön. Om jag jämför de exade 2014 med de från 2004 och 1994 så var i höstas 1 %, 11 % respektive 43 % chefer på någon nivå. Assistenter var 43 %, 1,7 % respektive 0,2 % medan nivåerna handläggare/specialist var 35 %, 53 % respektive 43 %.

Vilken roll spelar erfarenhet för chefslöner?
– Stor – om jag jämför chefer exade 2009–2014 och 10 respektive 20 år mer erfarna så är chefslönerna 45 % högre efter första tioårsperioden och ökar med ytterligare 17 % när erfarenheten ökar från 10 till 20 år.

Stämmer det att löneökningstakten efter en viss ålder stannar upp? Vad ligger i så fall bakom?
– I fjol hade våra 56-åringar högsta medianlön bland alla enskilda födelseår – då med 54 900. Efter 60 år fyllda minskar löneökningarna till i snitt cirka 2 %. Den högre lönen för de ”yngre” hänger samman med att de fortfarande byter jobb och på så sätt fortsätter göra lönekarriär. 

Vad är ditt råd till den som upplever att han eller hon inte belönas adekvat för sin erfarenhet? Hur få fart på lönen?
– Byt chef. Byt arbetsgivare. Bli chef. Gå till större företag. Och flytta till Stockholm – fast då ökar kanske kostnaderna mer…

Att byta jobb kan ju vara svårt för den som är lite äldre? Så förhandlingsläget är inte det bästa?
– Ja, det finns helt klart åldersdiskriminering, även om det kan vara svårt att bevisa. Fördelen med äldre är deras ofta breda erfarenhet och deras flexibilitet vad gäller arbetsinsatser. Ofta är de även flexibla avseende anställningsform och lön då behoven är annorlunda när ansvaret för familj minskar.

Text: Torbjörn Askman

Mer på civilekonomen.se