Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Så ser löneläget ut för internrevisorer

Har varit yrkesverksam sedan min examen 2009 och funderar nu lite på ”vad jag ska bli”. Är nyfiken på internrevision. Var jobbar internrevisorerna och hur ser deras löneläge ut? Jag är nu redovisningsekonom och trampar vatten både utvecklings- och lönemässigt. Har haft möjlighet att bli chef och komma upp i lönenivå, men tror inte att det är min grej.

Det senaste decenniets alla avslöjanden, senast IT-skandalen på Transportstyrelsen, har lett till ett ökat fokus på internkontrollen hos företag och myndigheter, och internrevision är nu en funktion på tillväxt.

Vi återfinner för närvarande nästan 100 internrevisorer i vår statistik. De flesta av dem finns på industriföretag och inom banksektorn och har arbetsuppgifter som består av att utvärdera risker och möjligheter såväl ekonomiska som etiska för att långsiktigt säkerställa företagets effektivitet och fortlevnad. Internrevisorerna i Civilekonomernas statistik är också mer frekventa i större företag med en omsättning över en miljard.

Läs även: Efter skandalerna – antalet internrevisorer ökar kraftigt

Lönerna för internrevisorer sträcker sig vanligen från 45 000 till 65 000 kronor, vilket kan jämföras med redovisningsekonomer där kvartilerna ligger mellan 30 000 och 40 000 kronor. I gruppen internrevisorer är dock åldersprofilen annorlunda och har en klar tyngdpunkt i senare examensår.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se