Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Löneexpert Sören Lundgren.

Så påverkas din lön av ett uppköp

Företaget där jag är anställd har blivit uppköpt av ett annat bolag. Jag har därför gått från att ha varit key account manager, KAM, i ett bolag med cirka 150 miljoner kronor i omsättning till att bli en av ett antal produktchefer i ett mycket större bolag med över 2 miljarder kronor i omsättning. Vi har inte riktigt gått på djupet med lönefrågan och jag ska snart ha ett lönesamtal med min nya chef. Nu undrar jag hur ni anser att min lön och löneutveckling kan tänkas påverkas av förändringen. Löneexpert Sören Lundgren svarar på en medlemsfråga.

Lönestatistiken för key account managers i bolag som omsätter 50-199 miljoner visar att de erfarna har medianlön på cirka 54 000 kronor. Hög lön – övre kvartil – börjar då från 66 000. I större bolag med mer än en miljard i omsättning tjänar produktchefer median  57 000 och övre kvartil runt 68 000 – alltså något högre lönenivå än key account manager i det mindre företaget. Så din nya tjänst kan anses likvärdig lönemässigt.

Läs också: Vad är en rimlig lön för en chef på en myndighet?

Som vanligt tycker jag då att din lönerevision ska återspegla både vad du uträttat och vad som förväntas av dig i framtiden. Efter en sammanslagning finns det oftast många saker som måste prioriteras rätt för att allt ska gå bra. Fokusera på de behov du ser inom din verksamhet och presentera dem för chefen. Acceptera inte argumentet att ”jag vet inte vad du uträttat/kan” från nya chefen. Det är hennes/hans skyldighet att ta reda på det!

Läs också: Kämpa för att behålla betald övertid

Mer på civilekonomen.se