Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Civilekonomernas löneexpert Sören Lundgren .

Så många avtalar bort sin övertidsersättning

Fråga: På väg in i mitt första jobb efter examen har jag nu varit på ett antal intervjuer. Jag konstaterar att några företag inte erbjuder övertidsersättning. Har man inte rätt till det?

Det har blivit allt mer vanligt att anställda med rätt till övertidsersättning gör överenskommelser om att avstå från den rätt man har. Ersättningen innebär annars att du får 1,5 eller 2 gånger din timlön (omräknad månadslön) för de beordrade timmar du gör i veckan utöver de ordinarie.

Övertidsersättningen är inte lagstadgad utan förekommer i (alla) kollektivavtal, men det går också att avtala bort den mot till exempel fem extra dagars semester.

Undantaget är främst till för chefer och tjänstemän med okontrollerbar arbetstid eller ganska stor frihet i arbetstidsförläggningen. Trots detta är det ganska vanligt att även nyanställda civilekonomer ”avstår” från ersättningen. Detta görs nog ofta för att det inte finns något alternativ. Man blir erbjuden en tjänst utan ersättning.

Läs även: Åtta av tio civilekonomer jobbar övertid

Totalt bland Civilekonomernas medlemmar har drygt hälften rätt till övertidsersättning. Bland de nyexade är det cirka 75 procent. Inom kommunal sektor har cirka 70 procent rätt till ersättning och cirka 85 procent av de nyexade. I detta avtal finns inte samma möjlighet till undantag som inom privata sektorn. Motsvarande siffror inom statlig sektor är 70 procent och 0, det vill säga inga nyexade utan övertidsersättning.

I privat sektor får nyexade som avstår övertidsersättning i genomsnitt 3 000 kronor mer i månadslön. De allra flesta av dessa når upp till vår rekommenderade ingångslön och återfinns bland managementkonsulter, analytiker och privatrådgivare.

Mer från:

Mer på civilekonomen.se