Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Så hög är lönen för en kommunal vd

Sedan lite mer än åtta år är jag ekonomichef i en kommun. Har nu tillfrågats om jag kan tänka mig att efterträda vd:n på vårt kommunala bostadsbolag. Vad är en rimlig lön? Tog examen 1990. Är medveten om att lönerna är offentliga men jag skulle vilja ha en större bild.

Lönerna för kommunchefer och chefer för kommunala bolag påverkas ganska mycket av kommunens storlek. Medellön för civilekonomer i dessa tjänster ligger på 77 000 kronor i månaden. I större bolag/kommuner är månadslöner på över 100 000 kronor ganska vanliga medan de ligger på mellan 60 000 och 70 000 kronor i mindre kommuner/bolag.

Läs även: Det går att göra karriär inom offentlig sektor

Glöm inte att vd-avtal är annorlunda än vanliga anställningsavtal. Mycket behöver regleras i ditt avtal, då du som vd inte omfattas av LAS (lagen om anställningsskydd).

Pensioner och uppsägningsvillkor är särskilt viktiga. Det bör aldrig vara kortare än sex månaders uppsägningstid från arbetsgivaren och gärna ett avgångsvederlag därtill.

I kommunala avtal (AB och Pacta) ges inga extra semesterdagar i stället för övertidsersättning.

Läs även: Så fungerar löneväxling

Mer från:

Mer på civilekonomen.se