Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Rätt lön för en marknadschef?

Jag har sökt jobb som marknadschef i ett bolag som omsätter mer än en miljard. Jag tog examen på nittiotalet och har sedan dess arbetat med marknadsföring. Kan du ge råd gällande lön och andra förmåner?
I årets lönestatistik finns 200 marknadschefer inom privat sektor. De som tog examen på 1990-talet har median runt 60 000 kronor med övre kvartil cirka 75 000. När de 200 sorteras på bolagets omsättning är drygt 60 verksamma inom bolag som omsätter över en miljard, och har då som exade på 1990-talet något högre median med 62  000 kronor och betydligt högre övre kvartil med drygt 86 000. I dessa löner ingår för knappt halva gruppen en rörlig del som är större än 2 000 kr/månad. Så bonus eller annan rörlig lön är rätt vanligt i denna roll. Bland övriga förmåner kommer främst de som följer av kollektivavtalet för tjänstemän. Om bolaget inte har kollektivavtal så är tjänstepensioner och försäkringar viktiga att reglera i ditt avtal. Du får normalt ingen övertidsersättning så minst fem extra semesterdagar är rimligt. Kanske företaget har tjänstebilar och i så fall kan det vara en förmån att be om.
 

Mer på civilekonomen.se