Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Sören Lundgren är ombudsman och lönestatistikansvarig på Civilekonomerna. Han besvarar i varje utgåva av Civilekonomen en vanlig lönefråga. Fram till och med 2015 besvarades lönefrågorna av ombudsman Jan Lidström som nu gått i pension. Tänk på att lönefrågor är färskvara! I början av artikeln hittar du datum när texten publicerades. Foto: Oscar Wettersten.

Rätt lön för en inköpare?

Jag söker en anställning som inköpare i Mellansverige. Jag har jobbat sedan jag tog examen 2005 – först på bank – sedan inom industrin med logistik rörande leveranser. Nu söker jag ett jobb som inköpare. Vilken lön ska jag begära?

I lönestatistiken finns Inköp som ett av flera arbetsområden. 388 medlemmar har angett det som sitt. 172 av dessa är handläggare/specialist, det vill säga ej chefer. Medianlönen 2012 för de som har runt åtta års yrkesverksamhet var 35 540 kronor. Tar jag bort ”Stockholmslöner” (som många tror höjer nivån kraftigt, men inte alltid stämmer) sjunker medianen till 35 000 kronor. Undre kvartil är strax under 32 000. Övre kvartil hamnar lite över 38 000. I LöneSök kan du även se det samlade resultatet från alla Saco-förbunds enkäter – just nu från 2011. Där finns 507 löner för handläggare/specialister inom inköp, privat sektor. Där är medianen 35 550 med kvartilerna 32 000 respektive 39 160. Ett rimligt löneanspråk ligger i ditt fall på mellan 35 000 och 40 000 kronor.

Mer på civilekonomen.se