Lönefrågan

Vad är rätt lön för ekonomiansvarig?

Lönefrågan

Jag kan bli aktuell för en anställning som ekonomiansvarig på ett medelstort företag i Sverige med cirka 30 anställda. Jag har arbetat med bokföring, bokslut, löner och deklarationer i mer än tio år. Vad är rimligt att lägga fram som löneanspråk?


Läs mer >

Rätt lön för en marknadschef?

Lönefrågan

Jag har sökt jobb som marknadschef i ett bolag som omsätter mer än en miljard. Jag vill ha råd gällande lön och andra förmåner. Jag tog examen på nittiotalet och har sedan dess arbetat med marknadsföring.


Läs mer >

Vilken roll spelar företagets storlek för lönen?

Vad tjänar civilekonomer inom banksektorn?

Lönefrågan

Bankerna är stora arbetsgivare för ekonomer. Civilekonomen frågar förbundets löneexpert Jan Lidström om löneläget i branschen.


Läs mer >

Vad är en rimlig lön för en ekonomichef?

Lönefrågan

Jag diskuterar just nu en anställning som ekonomiansvarig/ekonomichef på ett tillverkande företag med en omsättning på cirka 400 miljoner kronor per år. Jag kommer att ha personalansvar och rapportera direkt till vd. Jag tog examen i mitten av 90-talet och har sedan dess arbetat med ekonomi i olika företag. Vad är ett rimligt löneanspråk?


Läs mer >

Är förmåner alltid en bra affär?

Lönefrågan

Förmåner som komplement till lönen är vanligt bland anställda ekonomer. Men är förmåner alltid en bra affär och vad bör man se upp med? Civilekonomernas löneexpert Jan Lidström ger råd.


Läs mer >

Hur ska jag ta betalt för min övertid?

Lönefrågan

Övertid är vanligt bland civilekonomer. Vi frågar förbundets löneexpert Jan Lidström om hur du bäst tar betalt när du jobbar utanför ordinarie arbetstid.


Läs mer >

Vad är rätt lön för min nya chefsroll?

Lönefrågan

Jag är redovisningsansvarig på mitt företag i dag, och har nu fått ett erbjudande om att bli redovisningschef, vilket innebär utökat ansvar och några underställda. Vad bör jag ha i lön? Jan Lidström, ombudsman på Civilekonomerna, svarar.


Läs mer >

Hallå där Jan Lidström, vad betyder personalansvar för lönen?

Lönefrågan

Att bli chef med personalansvar är ett vanligt karriärkliv för ekonomer. Vi frågar förbundets löneexpert Jan Lidström hur ansvaret betalar sig.


Läs mer >

Hallå där Jan Lidström, hur ser lönerna ut för ekonomichefer?

Lönefrågan

Ekonomichef är en vanlig titel bland civilekonomer. Men hur ser egentligen lönerna ut? Vi frågar Civilekonomernas löneexpert Jan Lidström.


Läs mer >