Lönefrågan

Hur parera struntprat i löneförhandlingen?

Lönefrågan

Blev inte lönehöjningen den du tänkt dig? Låt inte chefen sänka dig med sina argument, utan bemöt dem med fakta! Civilekonomens löneexpert Jan Lidström ger sina bästa tips på hur du parerar chefens argument under löneförhandlingen. Foto: Andreas Dybeck.


Läs mer >

Hallå där Jan Lidström, hur ser lönerna ut inom kommun- och landsting?

Lönefrågan

Att få göra samhällsnytta kan locka civilekonomer att arbeta inom kommun- och landsting. Men hur lockande är lönerna? Förbundets Jan Lidström vet.


Läs mer >

Ekonomichef blir redovisningschef – vad är rätt lön?

Lönefrågan

Företaget där jag är anställd har köpts upp av ett större bolag. Jag var ekonomichef och övergår till att bli redovisningschef. Ska snart ha lönesamtal med min nya chef. Hur påverkas min lön av förändringen? Illustration: Istockphoto


Läs mer >

Hallå Jan Lidström, hur ser lönerna ut för ekonomer inom industrin?

Lönefrågan

Tjänsteföretagens expansion till trots har industrin förblivit en stor arbetsgivare för ekonomer. Men lönar det sig ekonomiskt att arbeta inom industrin? Förbundets löneexpert Jan Lidström vet.


Läs mer >

Vad är rätt lön för ekonomiansvarig?

Lönefrågan

Jag kan bli aktuell för en anställning som ekonomiansvarig på ett medelstort företag i Sverige med cirka 30 anställda. Jag har arbetat med bokföring, bokslut, löner och deklarationer i mer än tio år. Vad är rimligt att lägga fram som löneanspråk?


Läs mer >

Rätt lön för en marknadschef?

Lönefrågan

Jag har sökt jobb som marknadschef i ett bolag som omsätter mer än en miljard. Jag vill ha råd gällande lön och andra förmåner. Jag tog examen på nittiotalet och har sedan dess arbetat med marknadsföring.


Läs mer >

Vilken roll spelar företagets storlek för lönen?

Vad tjänar civilekonomer inom banksektorn?

Lönefrågan

Bankerna är stora arbetsgivare för ekonomer. Civilekonomen frågar förbundets löneexpert Jan Lidström om löneläget i branschen.


Läs mer >

Vad är en rimlig lön för en ekonomichef?

Lönefrågan

Jag diskuterar just nu en anställning som ekonomiansvarig/ekonomichef på ett tillverkande företag med en omsättning på cirka 400 miljoner kronor per år. Jag kommer att ha personalansvar och rapportera direkt till vd. Jag tog examen i mitten av 90-talet och har sedan dess arbetat med ekonomi i olika företag. Vad är ett rimligt löneanspråk?


Läs mer >

Är förmåner alltid en bra affär?

Lönefrågan

Förmåner som komplement till lönen är vanligt bland anställda ekonomer. Men är förmåner alltid en bra affär och vad bör man se upp med? Civilekonomernas löneexpert Jan Lidström ger råd.


Läs mer >