Lönefrågan

Vilken roll spelar företagets storlek för lönen?

Vad tjänar civilekonomer inom banksektorn?

Lönefrågan Bankerna är stora arbetsgivare för ekonomer. Civilekonomen frågar förbundets löneexpert Jan Lidström om löneläget i branschen.
Läs mer >

Vad är en rimlig lön för en ekonomichef?

Lönefrågan Jag diskuterar just nu en anställning som ekonomiansvarig/ekonomichef på ett tillverkande företag med en omsättning på cirka 400 miljoner kronor per år. Jag kommer att ha personalansvar och rapportera direkt till vd. Jag tog examen i mitten av 90-talet och har sedan dess arbetat med ekonomi i olika företag. Vad är ett rimligt löneanspråk?
Läs mer >

Är förmåner alltid en bra affär?

Lönefrågan Förmåner som komplement till lönen är vanligt bland anställda ekonomer. Men är förmåner alltid en bra affär och vad bör man se upp med? Civilekonomernas löneexpert Jan Lidström ger råd.
Läs mer >

Hur ska jag ta betalt för min övertid?

Lönefrågan Övertid är vanligt bland civilekonomer. Vi frågar förbundets löneexpert Jan Lidström om hur du bäst tar betalt när du jobbar utanför ordinarie arbetstid.
Läs mer >

Vad är rätt lön för min nya chefsroll?

Lönefrågan Jag är redovisningsansvarig på mitt företag i dag, och har nu fått ett erbjudande om att bli redovisningschef, vilket innebär utökat ansvar och några underställda. Vad bör jag ha i lön? Jan Lidström, ombudsman på Civilekonomerna, svarar.
Läs mer >

Hallå där Jan Lidström, vad betyder personalansvar för lönen?

Lönefrågan Att bli chef med personalansvar är ett vanligt karriärkliv för ekonomer. Vi frågar förbundets löneexpert Jan Lidström hur ansvaret betalar sig.
Läs mer >

Hallå där Jan Lidström, hur ser lönerna ut för ekonomichefer?

Lönefrågan Ekonomichef är en vanlig titel bland civilekonomer. Men hur ser egentligen lönerna ut? Vi frågar Civilekonomernas löneexpert Jan Lidström.
Läs mer >

Hallå där Jan Lidström, vad är en rimlig lön för en ekonom inom staten?

Lönefrågan Jag har blivit erbjuden ett jobb på en statlig myndighet som ”kvalificerad ekonom”. Mina arbetsuppgifter kommer framför allt att bestå av upprättandet av delårsrapporter, årsredovisning, olika avstämningar, utredningar, intern kontroll med mera. Jag tog examen i början av 2000-talet och är född på 1970-talet. Vad är en rimlig lön? Förbundets löneexpert Jan Lidström vet. Bild: Jan Lidström, fotograf: Andreas Dybeck
Läs mer >

Hallå där Jan Lidström, hur ser lönerna ut för ekonomer som arbetar med marknadsföring?

Lönefrågan Marknadschef, produktchef, Key Account Manager… Titlarna för ekonomer som arbetar med företagets marknadsföring är många. Men hur ser lönerna ut? Civilekonomen frågar förbundets löneexpert Jan Lidström.
Läs mer >